Overfladespecifikation for vægge af letbeton

Overfladespecifikationer og tilhørende kontrolmetoder for EXPAN Vægge af letbeton er fastlagt i publikationen “Hvor går grænsen? – Elementer af letklinkerbeton” fra Dansk Byggeri.

EXPAN leverer vægge af letbeton med følgende overfladespecifikationer:

Udfaldskrav til overfladedetaljer (frie kanter, vinduesfalse mv.) på det enkelte element og for monterede elementer fremgår af den ovennævnte publikation.

Overfladespecifikation for betonvægge

Såfremt intet andet er aftalt, leverer vi elementer med overfladen BO22, BO23 og CRH O33

EXPAN leverer betonvægge med følgende overfladespecifikationer:

Download publikationer

I publikationerne kan du læse mere om overfladespecifikationer og kontrolmetoder: