Overfladespecifikation for vægge af letbeton

Overfladespecifikationer og tilhørende kontrolmetoder for EXPAN Vægge af letbeton er fastlagt på http://www.tolerancer.dk fra Dansk Byggeri.

EXPAN leverer vægge af letbeton med følgende overfladespecifikationer:

Udfaldskrav til overfladedetaljer (frie kanter, vinduesfalse mv.) på det enkelte element og for monterede elementer fremgår af http://www.tolerancer.dk.

Overfladespecifikation for betonvægge

Såfremt intet andet er aftalt, leverer vi elementer med overfladen BO22, BO23 og CRH O33

EXPAN leverer betonvægge med følgende overfladespecifikationer:

Download publikationer

I publikationerne kan du læse mere om overfladespecifikationer og kontrolmetoder: