På denne side kan du finde supplerende information og vejledning fra forskellige brancheorganisationer vedrørende produktdata, projektering og montage.

Hæfte 1: Præsentation, anvendelse og egenskaber

PRÆSENTATION, ANVENDELSE OG EGENSKABER

For vægelementer og dækelementer i letbeton
Version 01-2023

Hent brochure

Hæfte 2: Bæreevne og stabilitet

BÆREEVNE OG STABILITET

For vægelementer og dækelementer i letbeton
Version 01-2023

Hent brochure

Hæfte 3: Lydisolering

LYDISOLERING

For vægelementer og dækelementer i letbeton
Version 01-2023

Hent brochure

Hæfte 8: Dimensioneringsprincipper for uarmerede vægelementer

DIMENSIONERINGSPRINCIPPER FOR UARMEREDE ELEMENTER

For vægelementer og dækelementer i letbeton
Version 01-2023

Hent brochure

Hæfte 9: Brandmodstandsevne

BRANDMODSTANDSEVNE

For vægelementer og dækelementer i letbeton
Version 03-2023

Hent brochure

Hæfte 11: Forebyggelse af revner

FOREBYGGELSE AF REVNER

For vægelementer og dækelementer i letbeton
Version 03-2023

Hent brochure

A113 Anvisning

Hent brochure

A113 Modeller

Hent brochure

A113 Bilag

Hent brochure

A113c Ydelsesaftale

Hent brochure

A113d Modelfordelingsskema

Hent brochure

A113e Ydelsesfordelingsskema

Hent brochure

Vurdering af vægtykkelse - et hjælpeværktøj

Regnearket kan anvendes til at vurdere om den vægtykkelse, som er valgt er tilstrækkelig i forhold til den armering, der skal i væggen.

Arket regner på de faktiske dimensioner af armeringen, og der tillægges de normale tolerancer, som skal indregnes for at sikre, at der er plads til armeringen i elementet.

OBS!
Det er et excel-regneark, som downloades.

Hent brochure

Projekteringsprincipper for betonelementer

Dette dokument angiver projekteringsprincipperne i CRH Concrete. Det er en forudsætning for ordreindgåelse, at beskrivelserne i dette dokument ligger til grund for angivelsen af armeringen i projektet.

Læs mere om vores EXPAN Vægge her >>

Hent brochure

Hvor går grænsen? - Elementer af letklinkerbeton

Vejledningen “Hvor går grænsen” findes ikke længere som en trykt version.

Du finder det opdaterede materiale her:
https://www.tolerancer.dk/beton/

Hent brochure

Hvor går grænsen? - in situ, elementer og montage

Vejledningen “Hvor går grænsen” findes ikke længere som en trykt version.

Du finder det opdaterede materiale her:
https://www.tolerancer.dk/beton/

Hent brochure

El-indstøbninger i elementer af beton og letklinkerbeton

Branchevejledningen er udarbejdet af Betonelement-Foreningen, Dansk Beton Industriforenings Elementfraktion BIH og Lauritz Knudsen.

Hent brochure

BIPS A 113

Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverancer og montage af elementer af beton og letklinkerbeton

Publikationen indeholder afsnit om

  • Aftalegrundlag
  • Vejledning

Hent brochure

BIPS A 24

Betonoverflader – specifikation, krav og kontrol

Specifikationen indeholder bl.a. afsnit om

  • Specifikation af betonoverflader
  • Udfaldskrav for betonoverflader
  • Overfladespecifikationer
  • Kontrolmetoder

Hent brochure

Branchevejledning om montage af betonelementer og letbetonelementer

BAR Bygge og Anlæg har udgivet – Branchevejledning om Montage af betonelementer og letbetonelementer – juli 2012.

Hent brochure

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, 2012.

Hent brochure

Erhvervs- og boligstyrelsen 2

Information om Brandteknisk dimensionering, april 2004.

Hent brochure

Forankring og befæstigelse i letklinkerbeton

EXPANDET

Delrapport 1, juli 2008

Hent brochure

Bæreevner ESI

Bæreevner for ESI i LAC10
Version 2010

Hent brochure

Bæreevner Multi-Monti

Bæreevner for Multi-Monti i LAC
Version 2010

Hent brochure