På denne side kan du finde supplerende information og vejledning fra forskellige brancheorganisationer vedrørende produktdata, projektering og montage.

A113 Modeller

Hent brochure

A113e Ydelsesfordelingsskema

Hent brochure

A113d Modelfordelingsskema

Hent brochure

A113c Ydelsesaftale

Hent brochure

A113 Bilag

Hent brochure

A113 Anvisning

Hent brochure

Bæreevner Multi-Monti

Bæreevner for Multi-Monti i LAC
Version 2010

Hent brochure

Bæreevner ESI

Bæreevner for ESI i LAC10
Version 2010

Hent brochure

Forankring og befæstigelse i letklinkerbeton

EXPANDET

Delrapport 1, juli 2008

Hent brochure

Erhvervs- og boligstyrelsen 2

Information om Brandteknisk dimensionering, april 2004.

Hent brochure

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, 2012.

Hent brochure

Branchevejledning om montage af betonelementer og letbetonelementer

BAR Bygge og Anlæg har udgivet – Branchevejledning om Montage af betonelementer og letbetonelementer – juli 2012.

Hent brochure

BIPS A 24

Betonoverflader – specifikation, krav og kontrol

Specifikationen indeholder bl.a. afsnit om

  • Specifikation af betonoverflader
  • Udfaldskrav for betonoverflader
  • Overfladespecifikationer
  • Kontrolmetoder

Hent brochure

BIPS A 113

Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverancer og montage af elementer af beton og letklinkerbeton

Publikationen indeholder afsnit om

  • Aftalegrundlag
  • Vejledning

Hent brochure

El-indstøbninger i elementer af beton og letklinkerbeton

Branchevejledningen er udarbejdet af Betonelement-Foreningen.

Hent brochure

Hæfte 11: Forebyggelse af revner

FOREBYGGELSE AF REVNER

For vægelementer og dækelementer i letbeton
Version 04-2023

Hent brochure

Hæfte 9: Brandmodstandsevne

BRANDMODSTANDSEVNE

For vægelementer og dækelementer i letbeton
Version 03-2023

Hent brochure

Hæfte 8: Dimensioneringsprincipper for uarmerede vægelementer

DIMENSIONERINGSPRINCIPPER FOR UARMEREDE ELEMENTER

For vægelementer og dækelementer i letbeton
Version 01-2023

Hent brochure

Hæfte 2: Bæreevne og stabilitet

BÆREEVNE OG STABILITET

For vægelementer og dækelementer i letbeton
Version 01-2023

Hent brochure

Hæfte 3: Lydisolering

LYDISOLERING

For vægelementer og dækelementer i letbeton
Version 01-2023

Hent brochure

Hæfte 1: Præsentation, anvendelse og egenskaber

PRÆSENTATION, ANVENDELSE OG EGENSKABER

For vægelementer og dækelementer i letbeton
Version 01-2023

Hent brochure

Hvor går grænsen? - in situ, elementer og montage

Vejledningen “Hvor går grænsen” findes ikke længere som en trykt version.

Du finder det opdaterede materiale her:
https://www.tolerancer.dk/beton/

Hent brochure

Hvor går grænsen? - Elementer af letklinkerbeton

Vejledningen “Hvor går grænsen” findes ikke længere som en trykt version.

Du finder det opdaterede materiale her:
https://www.tolerancer.dk/beton/

Hent brochure

Projekteringsprincipper for betonelementer

Dette dokument angiver projekteringsprincipperne i CRH Concrete. Det er en forudsætning for ordreindgåelse, at beskrivelserne i dette dokument ligger til grund for angivelsen af armeringen i projektet.

Læs mere om vores EXPAN Vægge her >>

Hent brochure

Vurdering af vægtykkelse - et hjælpeværktøj

Regnearket kan anvendes til at vurdere om den vægtykkelse, som er valgt er tilstrækkelig i forhold til den armering, der skal i væggen.

Arket regner på de faktiske dimensioner af armeringen, og der tillægges de normale tolerancer, som skal indregnes for at sikre, at der er plads til armeringen i elementet.

OBS!
Det er et excel-regneark, som downloades.

Hent brochure