På denne side kan du finde supplerende information og vejledning fra forskellige brancheorganisationer vedrørende produktdata, projektering og montage.

A113 Anvisning

Hent brochure

A113 Modeller

Hent brochure

A113 Bilag

Hent brochure

A113c Ydelsesaftale

Hent brochure

A113d Modelfordelingsskema

Hent brochure

A113e Ydelsesfordelingsskema

Hent brochure

Vurdering af vægtykkelse - et hjælpeværktøj

Regnearket kan anvendes til at vurdere om den vægtykkelse, som er valgt er tilstrækkelig i forhold til den armering, der skal i væggen.

Arket regner på de faktiske dimensioner af armeringen, og der tillægges de normale tolerancer, som skal indregnes for at sikre, at der er plads til armeringen i elementet.

OBS!
Det er et excel-regneark, som downloades.

Hent brochure

Projekteringsprincipper for betonelementer

Dette dokument angiver projekteringsprincipperne i CRH Concrete. Det er en forudsætning for ordreindgåelse, at beskrivelserne i dette dokument ligger til grund for angivelsen af armeringen i projektet.

Læs mere om vores EXPAN Vægge her >>

Hent brochure

Hvor går grænsen? - Elementer af letklinkerbeton

Vejledningen “Hvor går grænsen” findes ikke længere som en trykt version.

Du finder det opdaterede materiale her:
https://www.tolerancer.dk/beton/

Hent brochure

Hvor går grænsen? - in situ, elementer og montage

Vejledningen “Hvor går grænsen” findes ikke længere som en trykt version.

Du finder det opdaterede materiale her:
https://www.tolerancer.dk/beton/

Hent brochure

Helvægge og dæk af letbeton - hæfte 1

PRÆSENTATION, ANVENDELSE OG EGENSKABER

Vejledning fra Dansk beton / Letbetonelementgruppen BIH, der er en produktgruppe under Dansk Beton.

Vejledningen giver nyttig information om

 • Produktdata
 • Projektering
 • Montage

Kan også findes her: http://www.bef.dk/letbetonelementgruppen/publikationer/

Hent brochure

Helvægge og dæk af letbeton - hæfte 2

BÆREEVNE OG STABILITET

Projekteringsanvisning fra Dansk Beton / Letbetonelementgruppen BIH for beregning og anvendelse af letbetonelementer.

Vejledningen indeholder afsnit om

 • Lodret last
 • Lodret og vandret last
 • Dækelementer
 • Det generelle statiske system
 • Skivestabilitet
 • Samlinger og detaljer

Kan også bestilles på http://www.bef.dk/letbetonelementgruppen

Hent brochure

Helvægge og dæk af letbeton - hæfte 3

LYDISOLERING

Projekteringsanvisning fra Dansk beton / Letbetonelementgruppen BIH for, hvordan byggeri af letbeton kan projekteres, således at krav til lydisolation og støjniveau er i overensstemmelse med BR 08.

Anvisningen indeholder afsnit om

 • Lydbestemmelser
 • Hovedprincipper – projektering
 • Produktoversigt
 • Typiske løsninger ved givne lydkrav

Kan også bestilles på http://www.bef.dk/letbetonelementgruppen

Hent brochure

Helvægge og dæk af letbeton - hæfte 8

DIMENSIONERINGSPRINCIPPER FOR UARMEREDE ELEMENTER

I forbindelse med udgivelsen af DS 420:2003 og vedtagelsen af EN 1520:2002 har Dansk beton / Letbetonelementgruppen BIH iværksat en opsummering af erfaringerne med dimensioneringer af uarmerede vægelementer for at give et overblik over dimensioneringsreglerne, af dokumentationen og af sikkerheden.

Kan også bestilles på http://www.bef.dk/letbetonelementgruppen

Hent brochure

Helvægge og dæk af letklinkerbeton - hæfte 9

BRANDMODSTANDSEVNE

Vejledning fra dansk Beton Industriforenings Elementfraktion BIH om beregning af brandmodstandsevnen for vægge og dæk af letklinkerbeton.

Kan også bestilles på http://www.bef.dk/letbetonelementgruppen

Hent brochure

Helvægge og dæk af letbeton - hæfte 11

FOREBYGGELSE AF REVNER

Letbetonelementgruppen BIH har udarbejdet en vejledning, der indeholder erfaringer om revner, opsamlet gennem en årrække.

Vejledningen gør det nemmere at begrænse omfanget af revner og dermed opnå et mere tilfredsstillende resultat. Vejledninger indeholder emnerne:

 • Konstruktive forhold
 • Svind i letbeton og beton
 • Udtørring
 • Fugtmåling
 • Malerbehandling
 • Fliseopsætning
 • Udbedring af revner

Kan også bestilles på http://www.bef.dk/letbetonelementgruppen

Hent brochure

El-indstøbninger i elementer af beton og letklinkerbeton

Branchevejledningen er udarbejdet af Betonelement-Foreningen, Dansk Beton Industriforenings Elementfraktion BIH og Lauritz Knudsen.

Hent brochure

BIPS A 113

Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverancer og montage af elementer af beton og letklinkerbeton

Publikationen indeholder afsnit om

 • Aftalegrundlag
 • Vejledning

Hent brochure

BIPS A 24

Betonoverflader – specifikation, krav og kontrol

Specifikationen indeholder bl.a. afsnit om

 • Specifikation af betonoverflader
 • Udfaldskrav for betonoverflader
 • Overfladespecifikationer
 • Kontrolmetoder

Hent brochure

Branchevejledning om montage af betonelementer og letbetonelementer

BAR Bygge og Anlæg har udgivet – Branchevejledning om Montage af betonelementer og letbetonelementer – juli 2012.

Hent brochure

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, 2012.

Hent brochure

Erhvervs- og boligstyrelsen 2

Information om Brandteknisk dimensionering, april 2004.

Hent brochure

Forankring og befæstigelse i letklinkerbeton

EXPANDET

Delrapport 1, juli 2008

Hent brochure

Bæreevner ESI

Bæreevner for ESI i LAC10
Version 2010

Hent brochure

Bæreevner Multi-Monti

Bæreevner for Multi-Monti i LAC
Version 2010

Hent brochure