EXPAN Vægge
– sundt og miljøbevidst byggeri med god økonomi

 

EXPAN Vægge er et byggesystem baseret på rumstore, etagehøje elementer af letbeton og beton.

Beton

Elementer af beton fremstilles af cement, sten, sand og vand.

Letbeton

Elementer af letbeton fremstillles af letklinker blandet med cement, sand og vand.

 

EXPAN Vægge i beton og letbeton består af rene naturmaterialer, og væggenes ensartede overflade giver god bund for de fleste overfladebehandlinger. Naturmaterialer kan dog indeholde små rester af f.eks. kul, som kan give mindre udtræk på overfladen.

Det er let at fastgøre både lette og tunge emner. Væggene leveres monteringsklare fra fabrik med udsparinger, indstøbte el-rør og el-dåser, trådbindere, ankerskinner m.v. – helt efter ønske.

Valgfrit byggeprincip

Krav til rumstørrelser, frihøjder og antallet af etager m. v. vil normalt bestemme det byggeprincip, som er bedst at anvende til opgaven. EXPAN Vægge er velegnede til alle byggeprincipper.

Valgfri facadeløsninger

Hvor EXPAN Vægge anvendes som bagmur, kan facaden skalmures eller beklædes med træ, stål, bølgeplader, glatte facadeplader eller anden facadebeklædning efter ønske.

Indeklimamærkning

EXPAN har som den eneste danske producent opnået Indeklimamærket for elementer af beton og letbeton. Mærkningen indebærer omfattende dokumentation for elementernes fugt, afgasning og partikelafgivelse – og gennemhuller myten om, at beton er skyld i dårligt indeklima.

Læs mere om EXPANs indeklimamærkning her >>

Varmeakkumulering

EXPAN Elementer har stor varmeakkumuleringsevne i kraft af den termiske masse. Det betyder, at elementerne er med til at udjævne variationen af rumtemperaturen og skaber derved et mere ensartet indeklima og reducerer behovet for opvarmning. Beregninger viser, at elementernes varmeakkumulering reducerer energibehovet til opvarmning med op til 12% i sammenligning med et tilsvarende isoleret hus i let konstruktion.

CO2 neutral

EXPAN Elementernes evne til at akkumulere varme er afgørende for den samlede CO2-balance i byggeriets livscyklus. Efter 5 til 20 år opnår huse med EXPAN Elementer en bedre CO2-balance end let byggeri, og i de følgende år opnås rent faktisk en CO2-besparelse i forhold til lette trækonstruktioner. Over hele byggeriets livscyklus bliver CO2-reduktionen betydelig.

Solidt og stabilt råhus

EXPAN Vægge er derfor den helt rigtige løsning, når opgaven er et solidt og stabilt råhus med:

 • Stor styrke
 • God varmeisolering
 • Stor varmeakkumulering
 • God lydisolering
 • Stor brandsikkerhed
 • Kort byggetid
 • God totaløkonomi
 • Godt indeklima
 • CO2 neutral
 • Stor mulighed for individuelle og skræddersyede løsninger

Étplanshuse og etagebyggeri

EXPAN Vægge er velegnede som byggesystem lige fra étplanshuse til etagebyggeri. Væggene anvendes til bolig- og institutionsbyggeri såvel som til landbrugs-, kontor- og industribyggeri.

Etagehuskonstruktion med EXPAN Vægge og EXPAN Dæk
Etagehuskonstruktion med EXPAN Vægge og EXPAN Dæk

 

 

 

 

 

 

 

 • Vægge til hele råhuset
 • Bagmure
 • Skillevægge
 • Kældervægge
 • Lejlighedsskel

Normer og styrkekrav

EXPAN Vægge fremstilles i forskellige styrke-klasser, individuelt tilpasset de enkelte anvendelsesområder. Det betyder, at væggene i højere grad kan fremstilles med den optimale dimensionering i forhold til anvendelsen.

Materialeforbrug og elementvægt bliver ikke større, end opgaven kræver, hvilket giver lettere elementer og bedre økonomi.

EXPAN Vægge kan anvendes som bærende og ikke-bærende vægge i alle former for byggeri – også over 5 etager.

EXPAN Vægge er CE-mærkede i henhold til gældende produktstandarder. Læs mere om CE-mærkningen for EXPAN Vægge her >>

 

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem