Overfladespecifikation Egenskaber
Overfladens karakterOverfladekarakter som der forekommer ved støbning mod vandret glat form med enkelte væsentlige mekaniske skrammer.
Der kan forekomme betonudbedringer udført uden påfaldende overgange til den glatte flade.
Planhed generelt Maks. +/- 3 mm/1 m retskinnne jævnt stigende/faldende
Lokal planhedsafvigelse Maks. -2 mm/+0,3 mm.
Lokal planhedsafvigelse > 0,3 mm skal være fjernet.
Spring ved indstøbningsdele Maks. 5 mm under overflade.
Forekommer ikke generelt.
Spring ved samling af plade Maks. 3 mm.
Forekommer ikke generelt
Spring ved konsoller og lignendeMaks. 4 mm.
Forekommer ikke generelt
Porestørrelse og maks. antal
Porer over 20 mm skal være udfyldt.
Porer i størrelse 10-20 mm må forekomme med maks. 10 porer pr. 10 m² flade.
Porer i størrelse 5-10 mm må forekomme med maks. 50 porer pr. 10 m² flade.
Ingen krav til porer under 5 mm.
Afsmitning Ingen væsentlig afsmitning. Enkelte løse sandkorn kan forekomme.

Kilde: BIPS publikation A24