EXPAN Sandwichelementer / Kælderelementer har mange fordele og bruges til mange forskellige bygningstyper – lige fra erhvervsbyggeri til bolig-, kontor- og institutionsbyggeri.

Kuldebroer ved kælderbyggeri er et klassisk og kompliceret problem, som ikke er blevet mindre af nye, skærpede isoleringskrav. Men EXPAN Sandwichelementer / Kælderelementer af beton har vist sig at være en effektiv og pålidelig løsning, som sikrer en optimal og ubrudt hulmursisolering fra stueplan til fundament.

Stor styrke, præcision og fleksibilitet

EXPAN Sandwichelementer / Kælderelementer fremstilles som vandretstøbte sandwichelementer med både bagplade og forplade støbt i beton. Den isolerede kældervæg leveres i størrelser op til 3050 x 10000 mm (maks. 15 t.) og i tykkelser op til 500 mm. Det giver et bredt anvendelsesområde, idet den ovenstående ydervæg kan være en 510 mm hulmur.

EXPAN_Sandwichelementer

Sandwichelementer af beton er en effektiv og pålidelig kælderløsning,
der sikrer optimal og ubrudt hulmursisolering fra stueplan til fundament.

Forpladen kan vælges både højere og lavere end bagpladen. Der er mulighed for aftrapning af forpladen, så den kan følge et faldende terræn.

Bagpladen dimensioneres til at bære last fra bagvæggen i etagerne ovenover og dimensioneres samtidig for vandret last fra jordtrykket. Afhængigt af dybde under terræn, tilfyldningsmateriale og komprimeringsmetode bør bagpladens tykkelse vælges som min. 0,06 x højden.

Kælderelementer isoleres med elementbatts i de øverste 600 mm. Resten af isoleringen er trykfast polystyren i en kvalitet, der kan overføre jordtrykket.

Udsparinger til vinduer og døre kan placeres individuelt. Som standard er false udstøbt i 100 mm bredde med 30 mm isolering som kuldebro-afbrydelse.

Enkelt og rationelt

EXPAN Sandwichelementer / Kælderelementer kan bestilles med op til 250 mm isolering. Sandwichelementerne leveres med udvendig overflade i glat, grå beton og en indvendig overflade, klar til maler. Udsparinger for vinduer og døre, ventilation mv. samt indstøbning af el-dåser, forankringsskinner mv. leveres efter ønske.

Elementerne kan indgå i bygningens bærende og statiske system.

Økonomisk løsning

Et fleksibelt og rationelt produktionsanlæg gør os i stand til at levere skræddersyede elementer til yderst konkurrencedygtige priser – både til store og til små byggerier. Den korte byggetid med egne, erfarne montører er yderligere med til at gøre EXPAN Sandwichelementer / Kælderelementer til en økonomisk fordelagtig løsning.

Gem

Gem