OverfladespecifikationEgenskaber
Overfladens karakterOverfladekarakter som eksempelvis den forekommer ved 1 gang glitning med vinge eller tallerkenglittemaskine på en afrettet og pudset overflade. Se også BO43.

Uregelmæssigheder kan forekomme, ligesom der kan forekomme betonudbedringer udført uden påfaldende overgange til den glittede flade.
Planhed genereltMaks. +/- 4 mm / 1 m retskinne jævnt stigende / faldende
Lokal planhedsafvigelseMaks. -2 mm / +0,3 mm
Lokal planhedsafvigelser < 0,3 mm skal være fjernet.
Spring ved indstøbningsdeleMaks. 4 mm under overflade.
Forekommer ikke generelt.
Spring ved samling af pladeMaks. 4 mm.
Forekommer ikke generelt.
Spring ved konsoller og lignendeMaks. 4 mm.
Forekommer ikke generelt.
AfsmitningIngen væsentlig afsmitning. Enkelte løse sandkorn kan forekomme.

Kilde: BIPS publikation A24