Overfladespecifikation Egenskaber
Overfladens karakterOverfladekarakter som eksempelvis den forekommer ved 1 gang glitning med vinge eller tallerkenglittemaskine på en afrettet og pudset overflade. Se også BO43.

Uregelmæssigheder kan forekomme, ligesom der kan forekomme betonudbedringer udført uden påfaldende overgange til den glittede flade.
Planhed generelt Maks. +/- 4 mm / 1 m retskinne jævnt stigende / faldende
Lokal planhedsafvigelse Maks. -2 mm / +0,3 mm
Lokal planhedsafvigelser < 0,3 mm skal være fjernet.
Spring ved indstøbningsdele Maks. 4 mm under overflade.
Forekommer ikke generelt.
Spring ved samling af plade Maks. 4 mm.
Forekommer ikke generelt.
Spring ved konsoller og lignendeMaks. 4 mm.
Forekommer ikke generelt.
Afsmitning Ingen væsentlig afsmitning. Enkelte løse sandkorn kan forekomme.

Kilde: BIPS publikation A24