EXPAN Vægge fremstilles i følgende betontyper:

 • Letbeton LAC 6 / 1350
 • Letbeton LAC 10/1850
 • Letbeton LAC 15/1850
 • Letbeton LAC 10/2000
 • Beton C 35/C45

Tallene angiver hhv. trykstyrke (MPa) og middeldensitet (kg/m³). LAC er forkortelse for Lightweight Aggregate Concrete. C er en forkortelse for Concrete. Betontypen vælges i det enkelte tilfælde efter de statiske, bygningsfysiske og eventuelle overflademæssige krav.

Elementudformning

EXPAN Vægge produceres efter ordre og leveres færdige i skræddersyede udformninger:

 • Formhøjde letbeton maks. 3050 mm
 • Formhøjde beton maks. 3080 mm
 • Elementlængde op til 10000 mm afhængigt af betontype og tykkelse
 • Individuelt placerede dør- og vinduesåbninger
 • Væggene opdeles under hensyntagen til produktions- og transporttekniske forhold. Ved opdeling tilstræbes rumstore elementer.

Måltolerancer for det enkelte vægelement

Find alle vores tolerancer her >>

Måltolerancer kontrolleres ud fra mål på tegning – se mere på http://www.tolerancer.dk fra Dansk Byggeri.

Armering

Med henblik på transport og svind forsynes væggene med netarmering, forstærkninger og løftekroge. På baggrund af de statiske beregninger udføres væggene uarmerede eller som statisk armerede.

Murbindere

Hvor murbindere er foreskrevet i bagmure, indstøbes ø4 mm rustfaste bindere. Murbinderne placeres således:

 • 6 stk. normalbindere pr. m²
 • Ekstra bindere (c/c 300 mm) ved døre, vinduer og murafslutninger
 • Lodret afstand mellem binderrækker jf. modulafstand (267/200 mm)

El – indstøbninger

EXPAN Vægge kan leveres med indstøbte rør og dåser til el-installationer.
Læs mere om projektering af El >>

VVS-udsparinger

EXPAN Vægge kan leveres med udsparinger for VVS. Der anvendes standardudsparinger, der passer til almindeligt forekommende installationsmateriel.
Se mere om projektering af VVS >>

Ventilations-udsparinger

EXPAN Vægge kan leveres med udsparinger for ventilationsrør. Der anvendes standardudsparinger, der passer til almindeligt forekommende runde ventilationsrør.
Se mere om projektering af ventilationsudsparinger >>

Dør-udsparinger

Udsparinger for indvendige døre udføres i standardiserede breddemål.
Se mere om projektering af udsparingsbredder >>

Øvrige indstøbningsdele

EXPAN Vægge kan leveres med supplerende indstøbningsdele som inserts, strittere, ankerskinner, udragende bøjler, ekstra armering, vederlagsplader, korrugerede rør og stigbøjler.

Produktdata for EXPAN Vægge

Normgrundlag

Letbeton (LAC)
Beton (C)
LAC 6/1350LAC 10/1850LAC 15/1850LAC 10/2000Beton
ProduktstandardDS/EN 1520DS/EN 13369
DS/EN 14992
DS/EN 13225
DS/EN 206-1
DS 2426
MiljøklasserPassivP+M+A+E *)
Eksponeringskl. efter DS/EN 206-1X0, XC1
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XA1, XD1, XS1, XS, XF2, XA2, XD2, XD3, XS3, XA

*) E tilbydes efter nærmere aftale.

Dimension

Letbeton (LAC)
Beton (C)
LAC 6/1350LAC 10/1850LAC 15/1850LAC 10/2000Beton
Tykkelser (mm)100
120
150
180
200
240
100
120
150
220100
120
150
180
200
240
300
Elementhøjde
Elementlængde
Maks. formmål: 3050 mm
Maks. 7500 mm, afhængig af tykkelse og type

Overfladekarakteristik

Letbeton (LAC)
Beton (C)
LAC 6/1350LAC 10/1850LAC 15/1850LAC 10/2000Beton
Vægge af letbetonGrov/åbenFinkornetFinkornetGrov/åben-
Fritstående kanter og falseHar en mere åben struktur end øvrige overlfader.
Vægge af beton iht. BIPS A24 normalklasse-BO 22
BO 23
CRH 033

Karakteristiske materialeparametre

Letbeton (LAC)
Beton (C)
LAC 6/1350LAC 10/1850LAC 15/1850LAC 10/2000Beton
Trykstyrke (MPa) *-10151035
Bøjningstrækstyrke
MPa) *
-2,252,52,25-
Densitet, middel
(kg/m³) *
1350185018502000-

* Deklareret
** Fastsat på baggrund af normer og standarder

Fugt

Letbeton (LAC)
Beton (C)
LAC 6/1350LAC 10/1850LAC 15/1850LAC 10/2000Beton
Maks. ved levering (% vægt)20121212-

Varme

Letbeton (LAC)
Beton (C)
LAC 6/1350LAC 10/1850LAC 15/1850LAC 10/2000Beton
Varmeledningsevne λ10dry(50%) (W/mK)**0,460,810,810,962,00

** Fastsat på baggrund af normer og standarder

Murbindere

Letbeton (LAC)
Beton (C)
LAC 6/1350LAC 10/1850LAC 15/1850LAC 10/2000Beton
Last v/ 0,5 mm deformation
(kN/stk)
0,25
Forankrings-
styrke
(kN/stk)
0,88

Dimensionsstabilitet

Letbeton (LAC)
Beton (C)
LAC 6/1350LAC 10/1850LAC 15/1850LAC 10/2000Beton
Svind,
promille **
1,201,080,901,08-

** Fastsat på baggrund af normer og standarder

Gem