Overfladebehandling

Med kendskab til fugt og jordbundsforhold vælges et udvendigt fugttætnings- og drænsystem, der sikrer, at kældervæggen ikke er permanent fugtpåvirket. Elementsamlinger fuges med elastisk fuge, der under jorden beskyttes ved påklæbning af en bane asfaltpap. Ikke-jorddækket forplade kan stå som færdig sokkel.

Overfladespecifikation for betonvægge

Overfladespecifikationer og tilhørende kontrolmetoder for EXPAN Sandwichelementer / Kælderelementer af beton er fastlagt i publikation A24 Betonoverflader fra BIPS.

EXPAN leverer sandwichelementer / kælderelementer med følgende overfladespecifikationer:

Udfaldskrav til overfladedetaljer (frie kanter, vinduesfalse mv.) på det enkelte element fremgår af den ovennævnte publikation.

Download publikationer

i publikationerne kan du læse mere om overfladespecifikationer og kontrolmetoder: