Forplade og bagplade i EXPAN Sandwichelementer  / Kælderelementer fremstilles af beton.

EXPAN Sandwichelementer / Kælderelementer er CE-mærkede i henhold til gældende produktstandarder. Læs mere om CE-mærkningen for EXPAN Vægge her >>

Elementudformning

EXPAN Sandwichelementer / Kælderelementer produceres i maks. mål på 3050 x 10000 mm (maks. 15 t.) og leveres i skræddersyede udformninger med vindues- og døråbninger samt udsparinger for ventilation og lignende, placeret efter opgave.

Forplade i sandwichelementer fremstilles i 65 mm tykkelse. Bagplade kan  varieres i tykkelse afhængigt af krav til bæreevne. Det giver mulighed for op til 250 mm isolering i sandwichelementer.

Måltolerancer for det enkelte element

Find alle vores tolerancer her >>

Armering

Uarmerede elementer forsynes med svejst netarmering af hensyn til transport, montage og svind. Armerede elementer eller armerede dele heraf udføres i henhold til statiske beregninger. Til fastholdelse af forplade i sandwichelementer benyttes rustfast stål i kvalitet 18/8.

Øvrige indstøbningsdele

EXPAN Sandwichelementer / Kælderelementer kan efter opgave leveres med supplerende indstøbningsdele som: Inserts, udragende bøjler og strittere, ankerskinner, svejseplader og andre beslag samt el-rør og -dåser.

Indbygning

Ved længere vægfelter er elementerne kun understøttet i top og bund. Derfor skal fundamentet udformes, så der er mulighed for at overføre vandret reaktion fra jordtryk til kældergulv. Det kan typisk løses ved at kældergulv ligger 50 til 80 mm over sokkel. Skal reaktionen optages af et slidlag, må dettte være lagt, inden udvendig tilfyldning finder sted.

Øverst overføres den vandrette reaktion til dækskiven. Til det formål indstøbes strittere eller inserts til gevindstænger i elementtop. Dækskiven skal ligeledes være etableret inden udvendig tilfyldning finder sted. Ved tværvægge ud for hver elementsamling er der mulighed for at dimensionere elementerne som tresidigt understøttede efter individuel vurdering, hvorved den øverste understøtning kan undværes – typisk ud for trapperum.

Elementsamlinger udføres som udgangspunkt med støbesamlinger i bagpladen. Forplade udføres til 16 mm elastisk fuge. Begge dele med eller uden affasning efter ønske.

Rundt om kælderen skal udføres et effektivt omfangsdræn, idet kældervæggen ikke dimensioneres for vandtryk fra f.eks. et højtstående grundvandsspejl.

Hent CAD-detaljer / bygningsdetaljer her >>

Produktdata for EXPAN Sandwichelementer / Kælderelementer

Normgrundlag

Beton (C)Beton
ProduktstandardDS/EN 13369
DS/EN 14992
DS/EN 13225
DS/EN 206-1
DS/EN 2426
MiljøklasserPassiv og moderat miljøklasse
Eksponeringsklasser efter
DS/EN 206-1
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XA1

Dimension

Total
(mm)
Forplade
(mm)
Isolering
(mm)
Bagplade
(mm)
U-værdi
(W/m²K)
340
100
100
1400,35
340
100
1251150,29
360
100
751850,44
360
100
1001600,35
360
100
1251350,28
380100
1001800,35
380100
1251550,28
400
100
1251750,28
400
100
1501500,24
420100
1251950,28
420100
1501700,24
420100
1751450,21
450
100
1502000,24
450
100
1751750,21
450
100
2001500,19
480
100
1752050,21
480
100
2001800,19
480
100
2251550,17
500100
2002000,19
500100
2251750,17
500100
2501500,15

Binderkorrektion ∆U = 0,006 W/m²K er indregnet i U-værdierne. Der er ikke indregnet reduceret isolering ved ribber, false og forstærkninger. Der er ikke indregnet isolans fra jorddækning.

Overfladekarakteristik

Beton (C)Beton
formside/opsideBO 22/BO 23

Karakteristiske materialeparametre

Beton (C)Beton
Trykstyrke
(N/mm²) *
35

* Deklareret

Varme

Beton (C)Beton
Varmeledningsevne
(W/mK) ** (50% fraktil)
2,00

* Deklareret
** Fastsat på baggrund af DS/EN normer