EXPAN Vægge er ubrændbare og udvikler ikke sundhedsskadelige røggasser ved brandpåvirkning.

I det europæiske klassifikationssystem svarer dette til materialeklasse A1, som er en højere klassifikation end klasse A2, der er det typiske krav til ubrændbart materiale. Læs mere om klasserne under “Brandteknisk klassifikation”

Med udgangspunkt i Brandteknisk vejledning nr. 30 fra Dansk Brandteknisk Institut (DBI) kan nedenstående eksempler på lodret adskillende bygningsdele opstilles:

A.  Bygningsdel klasse REI 120 A2 – s1, d0 (BS – bygningsdel 120)

  • 150 mm vægelement af letbeton i højde op til 3,8 m. *)
  • 150 mm vægelement i beton, uarmeret eller med centralt placeret armeringsnet, i højde op til 3,8 m. *)

B.  Bygningsdel klasse REI 60 A2 – s1, d0 (BS – bygningsdel 60)

  • 100 mm vægelement af letbeton i højde op til 2,6 m *) **)
  • 120 mm vægelement i beton, uarmeret eller med centralt placeret armeringsnet, i højde op til 3,0 m. *)

C.  Bygningsdel klasse EI 60 A2 – s1, d0 (BS – bygningsdel 60)

  • 75 mm vægelement af letbeton i højde op 3,0 m. Af produktions- og transportmæssige hensyn leveres EXPAN Vægge i min. 100 mm tykkelse. *)

*) At ovenstående vægtykkelser opfylder nævnte krav er betinget af vægelementets geometri. Her tænkes på vindues- og dørudsparinger.

**) Ved BS-bygningsdel 60 anbefales det, uanset om væghøjden ikke overstiger 2,60 m, at projektere elementer af letbeton med vindues- og dørudsparinger som 120 mm tykke vægge af hensyn til brandkrav til bjælker.

Ved konstruktioner ud over vejledningens eksempler må der foretages en brandteknisk dimensionering, hvis der er mulighed herfor, eller anlægges en fornuftig betragtning for konstruktionen med udgangspunkt i eksemplerne. I begge tilfælde kan det anbefales, at konstruktionen aftales med de godkendende myndigheder forinden valg af endelig udformning.

Brandteknisk dimensionering af letbetonelementer kan foretages ved anvendelse af beregningsprogrammer fra Letbetonelementgruppen, der findes på http://www.bih.dk.

Brandteknisk dimensionering af vægge, bjælker og søjler af beton kan foretages ved anvendelse af beregningsprogrammer fra Betonelement-Foreningen, der findes på http://www.bef.dk/letbetonelementgruppen.