Tolerancer for letbetonelementer

VæggeTolerancekrav
Normal
Toleranceklasse
TykkelseDS/EN 1520± 5 mm
LængdeDS/EN 1520± 8 mm
HøjdeDS/EN 1520± 8 mm
Højde overliggereDS/EN 1520± 8 mm
Planhed på 2 meter retskedeDS/EN 1520Maks 4 mm
Afvigelse fra ret vinkelDS/EN 1520L≤1 m: 3 mm/0,5 m
L>1 m: 2 mm / 0,5 m
Udsparingsmål, døre/vinduerBranche± 10 mm
Placering af døre/vindues-udsparingerBranche± 10 mm
Placering af indstøbningsdeleBranche± 10 mm
Øvrige indstøbningsdeleBranche± 15 mm
Placering af eldåserBranche 1)± 15 mm
Eldåser under planMaks. 5 mm
Eldåser afviger fra lod over 150 mmMaks. 5 mm
Tomt elrør uden dåse vandret plac.± 20 mm
DækTolerancekravNormal
Toleranceklasse
TykkelseDS/EN 1520± 5 mm
LængdeDS/EN 1520± 8 mm
BreddeDS/EN 1520+2/-4
Bredde på paselementerBranche± 10 mm
Afvigelse fra ret vinkelDS/EN 1520L≤1 m: 3 mm/0,5 m
L>1 m: 2 mm / 0,5 m
UdsparingsmålBranche± 10 mm
Placering af udsparingBranche± 20 mm
Placering af el-dåserBranche 1)± 15 mm

1) Indstøbning af el foretages iht. branchevejledning El-indstøbninger i elementer af beton og letklinkerbeton.

Supplerende produktionstolerancer

Strittere på langs i elementet: ± 100 mm
Vederlagsplade og SE: ± 10 mm

Tolerancer for betonelementer

Længdetolerancer

KontrolklasseNormal
Længder (L)Slaptarmerede elementer
undtagen trapper
TrapperForspændte elementer
undtagen huldæk
Branchetolerancer
L ≤ 7,2 m± 8 mm± 12 mm± 12 mm
L ≤ 9,6 m± 12 mm± 12 mm
L ≤ 14,4 m± 20 mm± 20 mm
L ≤ 19,2 m± 20 mm-± 25 mm
L ≤ 30,0 m± 20 mm± 30 mm
L > 30,0 m± 20 mm± 40 mm

Breddetolerancer

KontrolklasseNormal
Bredder (B)Slaptarmerede elementerForspændte elementer undtagen huldæk
Branchetolerancer
B ≤ 2,4 m± 5 mm± 5 mm
B ≤ 7,2 m± 8 mm± 8 mm
B ≤ 24,0 m± 12 mm± 12 mm

Tykkelsestolerancer

KontrolklasseNormal
Tykkelser (T)Slaptarmerede elementerForspændte elementer undtagen huldæk
Branchetolerancer
T ≤ 0,15 m± 5 mm± 5 mm
T ≤ 0,25 m± 5 mm± 5 mm
T ≤ 2,4 m± 5 mm± 5 mm
T ≤ 7,2 m± 8 mm± 8 mm

Produktafhængige tolerancer

Søjler iht. EN 13225
Krumning i hovedplanVinkel-afvigelse på
endeflade eller tværsnit
SlaparmeretForspændt
(L) = Længde
(T) = Tykkelse
(B) = Bredde
± L/700± 1,5*L/700
± T/100 ≥ 5 mm
± B/100 ≥ 5 mm
Bjælker iht. EN 13225
Krumning i hovedplanPilhøjde ift. beregnet værdiVinkel-afvigelse på endeflade eller tværsnitSkævhed af lodret midterplan
SlaparmeretForspændtSlaparmeretForspændt
(L) = Længde
(T) = Tykkelse
(B) = Bredde
± L/700±1,5*L/700
± L/700± 1,5*L/700
± T/100 ≥ 5 mm
± B/100 ≥ 5 mm
± L/700
Vægge iht. EN 14992
Diagonalmål
L ≤ 0,5 m± 8 mm
L ≤ 3 m± 14 mm
L ≤ 6 m± 16 mm
L ≤ 10 m± 18 mm
L > 10 m± 20 mm
Vægge med udvendig funktion
iht. EN 14992

Skævhed
(diagonalmål)
CRH Concrete tolerancer.
RetlinethedPilhøjde
L ≤ 0,5 m± 8 mm± L / 700 dog min. ± 5 mm
L ≤ 3 m± 14 mm
L ≤ 6 m± 16 mm
L ≤ 10 m± 18 mm
L > 10 m± 20 mm

Tolerancer for indstøbningsdele og udsparinger

Tolerancer for indstøbningsdele og udsparingerTolerancekrav
Normal tolerance klasse
Facader og vægge
Slaparmerede søjler og bjælker

UdsparingerBrancheStørrelser: ±10 mm
Placering: ±10 mm
El-
Indstøbninger
1)
Eldåser placeringBranche± 15 mm
Eldåser under planMaks. 5 mm
Eldåser afviger fra lod over 150 mmMaks. 5 mm
Tomt elrør uden dåseVandret:
± 20 mm
Andre indstøbningsdele end elPlacering: ±10 mm
Inserts med midlertidig funktionRækværksinsertsBrancheLodret: ± 20 mm
Vandret: ± 150 mm
AfstivningsinsertsLodret: ± 100 mm
Vandret: ± 250 mm
Forspændte søjler og bjælker
UdsparingerBrancheStørrelser: ±20 mm
Placering: ±20 mm
Andre indstøbningsdele end elBranchePlacering: ±20 mm
Store pladeelementer
Slaparmerede eller forspændte
UdsparingerBrancheStørrelser: ±20 mm
Placering: ±20 mm

Supplerende produktionstolerancer

Strittere på langs i elementet: ± 100 mm