EXPAN Vægge af letbeton er fremstillet af uorganiske materialer som sand, cement og brændte lerkugler (letklinker). Vægge af beton er fremstillet af sand, sten og cement.

Væggene kan derfor ikke angribes af nedbrydende organismer som råd og svamp – og væggene afgiver ikke farlige eller generende lugte eller dampe.

Er EXPAN Væggene indbyggede og behandlet korrekte under byggeperioden, er der ingen vedligeholdelse af væggene udover den normale vedligeholdelse af tapet og maling.

I det følgende er der en kortfattet vejledning omkring

Spatel

Revner

Der er minimal risiko for, at der opstår revner eller skader i den færdigbehandlede overflade, hvis vores vejledninger er fulgt. Skulle der alligevel opstå revner, kan nedenstående udbedringsforslag anvendes.

Det anbefales at vente 1–2 år med udbedringen for at sikre, at forholdene er stabile. Stabiliteten kan undersøges ved hjælp af en gipsplombe i revnen. Opstår der revner i gipsplomben, er der stadig bevægelser i konstruktionen, og årsagen findes, inden udbedringen igangsættes.

Små revner
Ved små revner, 1–2 mm, kan det normalt være tilstrækkeligt at udfylde med en akrylfugemasse, som udglattes. Overfladebehandlingen med maling eller tapet repareres eller udskiftes.

Større revner
Ved større revner, 2–3 mm, udfyldes først med en sandspartelmasse, der slibes. Over revnen påklæbes en min. 100 mm bred strimmel af glassilkevæv – i kvalitet som Dragon Glassilkevæv (Flügger) – der opsættes i en vævklæber i kvalitet som Flügger 480 Armeringsklæber direkte på elementoverfladen. Reparationen kan eventuelt afsluttes med en udjævnende spartling og slibning. Overfladebehandlingen med maling eller tapet repareres eller udskiftes.

Grovere revner
Grovere revner, 3–5 mm, skyldes ofte sætninger i fundament eller svigt som følge af utilsigtet påvirkning af væggene. Ved grovere revner anbefales altid at søge sagkyndig bistand for at få fastlagt årsagen. Når årsagen er kendt og udbedret, kan reparationen udføres således:

  • Revner udfræses med eksempelvis en vinkelsliber i ca. 10 mm bredde og i ca. 30 mm dybde.
  • Reparationsstedet rengøres og forvandes med eksempelvis en våd svamp.
  • Som reparationsmørtel kan anvendes en cementbaseret flisemørtel eller fliselim.
  • Reparationsmørtlen arbejdes godt ind i udfræsningen med en fugeske og udjævnes med et pudsebræt.
  • Reparationsstedet holdes fugtigt det første døgn efter udførelsen.
  • Når reparationen er udtørret, opsættes en min. 100 mm glassilkevævstrimmel med armeringsklæber over reparationsstedet.
  • Overfladebehandlingen med maling eller tapet repareres eller udskiftes.

Huller og skader

Reparation af huller i EXPAN Vægge efter tidligere ophængning og andre mindre reparationer i væggenes overflade kan foretages med en sandspartelmasse. Ved udtørring synker spartelmassen ofte lidt ind i hullet og genfyldning kan være nødvendig.

Større skader som f.eks. afskalninger, huller efter rørgennemføringer o.lign. kan udbedres som følger:

  • Reparationsstedet rengøres og forvandes med eksempelvis en våd svamp.
  • Som reparationsmørtel kan anvendes en standard cementmørtel C100/400 – blandingsforhold 1:4 efter vægt eller ca. 1:3 efter volumen (fås også som tørmørtel). Mørtlen tørblandes og tilsættes vand, indtil den har en jordfugtig konsistens. Mørtlen påføres og efterbehandles med pudsebræt. Vedhæftning til underlaget forøges ved at påføre reparationsstedet en cementvælling, der er tilsat en betonklæber. Cementvællingen blandes i volumenforholdet 1 del cement og 1 del sand, hvorefter der tilsættes lige dele vand og betonklæber. Reparationsmørtlen skal påføres, inden cementvællingen tørrer ud. Er den samlede dybde af reparationen mere end 20 – 30 mm, bør mørtlen påføres ad flere gange. Hærdningen skal være påbegyndt, inden et nyt lag reparationsmørtel påføres.
  • Reparationsstedet holdes fugtigt det første døgn efter udførelsen. Af hensyn til vedhæftning af efterfølgende tapet anbefales det at afslutte reparationen med en spartling og forlimning.

Udskiftning af tapet

Ved neddampning af gammelt tapet kan det ske, at en bagvedliggende, vandbaseret spartelmasse delvist opløses og bliver løs i overfladen. I så fald bør fladen renses, evt. genspartles og forlimes inden tapetsering kan ske. Under tapetudskiftning skal det kontrolleres, at glasvævstrimlerne hen over elementsamlinger og i hjørner er intakte. Er dette ikke tilfældet, skal strimlerne udskiftes.

Malerbehandling

Teknologisk Institut har udgivet Malerfagligt Behandlings-Katalog (MBK). Heri er de mest anvendte malerbehandlinger for EXPAN Vægge beskrevet – både som nybehandling af væggene og som vedligehold.

Hos Danske Malermestre findes yderligere behandlinger i Malefagets Behandlingsanvisninger på http://www.mba.malermestre.dk.

Læs mere om behandling af EXPAN Vægge >>

Ligedes har de fleste anerkendte malerfirmaer også detaljerede vejledninger for indvendig overfladebehandling af vægge med elementer i letbeton.