Malerbehandlingen beskrives i behandlingsanvisninger, der bygger på

  • Overfladekarakteristik – krav til overfladen før behandlingen
  • Funktionsklasser – kendskab til påvirkninger for behandlet overflade
  • Forventet udfald – krav til behandlet overflades udseende

Se karakteristik af de forskellige typer overflader samt billeder her >>

På baggrund af vores erfaringer er der i det følgende angivet eksempler og vejledninger for de mest almindeligt anvendte malerbehandlinger på EXPAN Vægge: