EXPAN Vægge og EXPAN Lyddæk

Under vejledningen omkring ophængning af inventar i EXPAN Vægge og EXPAN Lyddæk behandles følgende emner:

Hvad må man hænge op i en EXPAN Væg?

I EXPAN Vægge må man ophænge inventar, som er normalt i en traditionel bolig som eksempelvis overskabe i køkken og badeværelse, hylder og mindre reoler, radio- og TV-udstyr. Ved ophængning af større og meget tunge emner som eksempelvis en varmvandsbeholder, bør der indhentes sagkyndig hjælp.

Hvad er en EXPAN Væg fremstillet af?

Ved fremstillingen af EXPAN Vægge vælges elementernes betontype ud fra de belastninger og andre funktionskrav, som elementet bliver udsat for. Det drejer sig eksempelvis om krav til bæreevne, lydisolering og overfladetæthed. Det betyder, at alle betontyper kan forekomme i et byggeri. Eksempelvis kan ikke-bærende skillevægge være fremstillet i letbeton (lav rumvægt), mens hårdt belastede vægge kan være fremstillet af armeret beton.

I EXPAN Vægge med lav rumvægt kan der i reglen sømmes direkte i væggen med hærdede stålsøm, og huller kan bores med en almindelig håndboremaskine med slag. I EXPAN Vægge med højere rumvægte et det nødvendigt af forbore med slagboremaskine.

Hvad skal man passe på?

Ophængnings Advarsel
Ved ophængning af inventar og lignende skal man være opmærksom på følgende:
EXPAN Vægge har indstøbte armeringsjern. Disse ligger tættest over vinduer og døre  – og findes typisk i smalle elementstykker mellem vinduer. Det er vigtigt ikke at beskadige armeringen, da elementes bæreevne derved forringes.I en lodret linie over og under el-kontakter og el-udtag er der normalt indstøbte rør med strømførende ledninger. Undlad ophængning på disse steder.

Vandforsyning til blandingsbatterier sker normalt gennem rør, som er indstøbte i væggen lodret under blandingsbatteriet. I enkelte byggerier kan det forkomme, at der er ført brugsvandsrør lodret ned til blandingsbatterierne. Undgå ophængning på disse steder.

Hvilke fastgørelsesmidler kan anvendes?

De fleste typer dybler og ankre kan anvendes i EXPAN Vægge. For stort set alle typer fastgørelsesmidler oplyses der om bæreevnen i beton – og en del leverandører oplyser også om bæreevnen i letbeton.

For Fischer-dybler er der udført en række forsøg med fastgørelse i letbeton. Bæreevnen for de enkelte typer dybler ses i skemaerne. For andre dybler af tilsvarende form og kvalitet vil man normalt kunne regne med samme bæreevne.

Læs mere under emnet Forankring – befæstigelse >>

Almindelige nylondybler

Dybel 1Sammen med nylondybler som Fischer dybel S benyttes almindelige træskruer, som giver den bedste ekspansion. Spånpladeskruer giver kun 75% af den bæreevne, som er angivet i tabellen.
I større dybler anvendes franske skruer (med sekskantet hoved). Alle typer skruer vælges i en længde, således at de færdigmonterede skruer går et par mm længere ind end dyblen.

Almindelige nylondybler

Maks.
belastning
i kg
Dybel type
(Bor Ø i mm)
Skrue
(Ø i mm)
20
S 5
4
25
S 6
5
35
S 8
6
60
S 10
8
85
S 12
10
115
S 14
12

Karmdybler

Dybel 2
Karmdybler er velegnede til gennemstiks-montage af tykkere emner og fås med tilhørende skruer.

Karmdybler

Maks.
belastning
i kg
Dybel type
(Bor i mm)
Skrue
(Ø i mm)
90
S 10 HRSS
9

Klæbeankre

Dybel 2
Klæbeankre anvendes, hvor der er behov for optagelse af større belastninger end almindelige dybler og karmdybler kan optage. Bæreevnen af klæbeankrene er afhængig af, hvor ren klæbefladen er. Borestøv skal derfor blæses grundigt ud af borehullet.

Klæbeankre

Maks.
belastning
i kg
Dybel type
(Bor i mm)
Skrue
(Ø i mm)
200
RM M10/12
90

Specielle tilfælde

Ved ophængning af tunge emner med tyngdepunktet placeret langt fra væggen – som eksempelvis et TV i specielle vægbeslag – skal der foretages en omhyggelig vurdering. Afhængigt af højden på befæstigelsespladen kan der være tale om betragtelige kræfter. I tvivlstilfælde bør en sagkyndig kontaktes.

Fastgørelse i EXPAN Lyddæk

Ved fastgørelse af inventar i EXPAN Lyddæk kan man benytte de førnævnte nylondybler og karmdybler. Der kan regnes med de samme bæreevner som angivet for væggene.

Vedrørende fastgørelse i huldæk henvises til produktoplysninger fra de enkelte leverandører af ankre og dybler.