Forankringsmidler

I alle EXPAN Elementer kan der anvendes 2 typer forankringsmidler:

  • Indstøbte forankringsmidler, eksempelvis inserts og ankerskinner
  • Indborede forankringsmidler, eksempelvis metalliske ankre, klæbeankre og dybler

Forankring i beton

For såvel indstøbte som indborede forankringsmidler oplyser leverandørerne ofte bæreevnen for beton med en trykstyrke på min. 25 MPa. EXPAN leverer betonvægge med en trykstyrke på 35 MPa. Der henvises derfor til de enkelte leverandørers anvisninger.

Forankring i letbeton

Bæreevne af forankringer i EXPAN letbeton fastlægges ud fra prøvning. Gennem årene er der gennemført omfattende afprøvningsprogrammer i samarbejde med leverandører af befæstigelsesmidler.

Dimensionering af forankring

Ved dimensionering af forankringsmidler skal man huske at sikre sig, at det element, som man forankrer til, er i stand til at optage den påførte last.

Download information

Du kan læse mere om forankring og befæstigelse i EXPAN Elementer i