Følgeprodukter til EXPAN Væg- og Dækelementer som f.eks. elementlim og udstøbningsmørtel leveres emballeret med beskyttelse mod vejrliget. Ved anbrud skal materialerne beskyttes mod nedbør. Oplagring skal ske på et velegnet, tørt sted.

I perioder med stor udtørring kan det være nødvendigt at forvande og holde udstøbningerne afdækkede og fugtige.

Ved dobbelte lejlighedsskel med isolering skal overkanten afdækkes, når vejrliget er ugunstigt, og der er risiko for opfugtning af isoleringen i hulmuren.

Elementlim og understøbningsmørtel

Ved temperaturer ned til 5°C anvendes standard elementlim og understøbningsmørtel i ”Sommer”-kvalitet. Produkterne må ikke udsættes for frost før 15 modenhedstimer efter udstøbning.

Ved temperaturer mellem 5°C og -5°C anvendes elementlim og understøbningsmørtel i ”Vinter”-kvalitet. Produkterne må ikke udsættes for temperaturer under -5°C før 15 modenhedstimer efter udstøbning.

Produkterne anvendes i øvrigt i henhold til leverandørernes deklarationsblade.

Elementlim og understøbningsmørtel er erfaringsmæssigt frostsikre efter 15 modenhedstimer. 1 modenhedstime svarer til 1 times hærdning ved 20°C.
For hærdning ved lavere temperaturer kan  tabellen anvendes til vurdering af, hvornår 15 modenheds-timer er opnået.

Døgnmiddeltemperatur
Hærdetid
-5°C
9 døgn
0°C
4 døgn
5°C
2 døgn
10°C
1 døgn

Vinterforanstaltninger

I vinterperioden (1. november  – 30. april) skal der træffes vejrligsforanstaltninger, der tilgodeser arbejdsmiljøet og sikrer kvaliteten af det udførte arbejde. Inden montage af EXPAN Vægge og EXPAN Dæk skal det sikres, at de allerede udførte konstruktioner kan optage belastningerne fra elementer og afstivninger.

Et terrændæk, som benyttes ved fastgørelse af elementstøtter, skal på montagetidspunktet have opnået en trykstyrke på mindst 10 MPa. Temperaturen har stor indflydelse på betonens hærdeforløb. Ved 5°C varer det f.eks. 3,5 gange så lang tid at opnå en given styrke som ved 20°C.
Læs mere om styrkeudvikling i beton ved lave temperaturer her >>

Under vinterforhold kan der træffes nedennævnte forholdsregler for at fremme styrkeudviklingen:

  • Anvendelse af en beton i en højere styrkeklasse
  • Anvendelse af varm beton
  • Afdækning med vintermåtter

I forbindelse med selve elementmontagen kan følgende vinterforanstaltninger blive aktuelle:

  • Udlægning af vintermåtter eller presenninger
  • Snerydning
  • Optøning med gasbrænder
  • Anvendelse af Elementlim Vinter (5°C til -5°C )
  • Anvendelse af Understøbning Vinter (5°C til -5°C )
  • Anvendelse af kuldebeton, Expanderanda Köldbeton (ned til -20°C). Kuldebeton er ikke lagervare, og der må påregnes leveringstid på mindst 7 arbejdsdage.

Udførelse af ovennævnte vinterforanstaltninger afregnes efter en særskilt vintertilbudsliste.

Yderligere oplysninger om vinterforanstaltninger kan findes i SBI-anvisning 125 “Vinterstøbning af beton”.