Formålet med denne lovpligtige Leverandørbrugsanvisning er at forebygge ulykker og give en fyldestgørende beskrivelse af, hvilke sikkerheds- og montagemæssige forhold, der skal iagttages og udføres ved håndtering af EXPAN Væg-, Facade- og Dækelementer.

Med anvisningen kan den udførende således planlægge, tilrettelægge og udføre arbejdet i overensstemmelse med Arbejdstilsynets regler.

Download brugsanvisningen her.