EXPAN har som den første danske producent opnået Indeklimamærket for elementer af beton og letbeton. Mærkningen indebærer omfattende dokumentation for elementernes lugt, afgasning og partikelafgivelse – og gennemhuller myten om, at beton er skyld i dårligt indeklima.

Dansk Indeklima Mærkning

EXPAN er tilsluttet Dansk Indeklima Mærkning, der er en frivillig ordning for byggevarer og produkters påvirkning af indeklimaet.

EXPAN Elementer af beton og letbeton er afprøvet og certificeret efter Prøvnings- og mærkningskriterier for lofts- og vægsystemer, 4. udgave, 2007 samt Generelle Mærkningskriterier, 4. udgave, 2005.

EXPAN væg-, facade- og dækelementer er godkendt i den bedste klasse, svarende til en afgasningstid på under 10 døgn.

Download certifikatet fra Dansk Indeklima Mærkning her >>

Bedst mulige resultat

Afprøvningerne viser, at den såkaldte tidsværdi, der angiver hvor lang tid et materiale er om at afgive stoffer og partikler, var det lavest mulige. EXPANs elementer var nemlig allerede efter 10 døgn under de tilladte grænseværdier.

“For vægelementer af beton og letklinkerbeton tillader vi en tidsværdi på op til 100 døgn, så testresultatet er meget flot. Og da der altid vil gå mere end 10 døgn fra elementerne monteres til beboerne flytter ind er koncentrationen af stoffer ubetydelig, når bygningen tages i brug”, siger civil-
ingeniør og ph.d. Thomas Witterseh fra Dansk Indeklima Mærkning.

Læs mere om indeklimamærkning her >>

Byg og bo med et godt indeklima

EXPAN har udarbejdet en brochuren “Byg og bo med et godt indeklima”, hvor du kan få gode råd og vejledning fra en række eksperter.

Læs bl.a.om

  • Beton bag sunde boliger
  • Byg den rette ramme
  • Skyd genvej til et godt indeklima
  • Man mærker det gode indeklima

Download brochuren – Byg og bo med et godt indeklima – her >>