Overflade
Fin
Akustiklag
Funktionsklasse
I - Ingen særlige æstetiske eller funktionelle krav
Forventet udfald
Dækket flade (D)
Slutbehandling
Plastloftmaling
BehandlingLet slibning og afstøvningAfstøvning
Grunding med plastgrunder
Sprøjtning med plastloftmaling, helmatKrydssprøjtning med plastloftmaling, helmat
Forventet udfaldFlader, kanter og false står ensartede i kulør og glans.
Ruhed, ujævnhed, åbne porer, huller, revner og samlinger hidrørende fra underlaget kan forekomme.