OPDATERET HÆFTE 1 OM LETBETONELEMENTER

Væg- og dækelementer af letbeton udgør et samlet byggesystem til hele råhuset. De forskellige elementer skræddersyes ikke kun i form, men også i egenskaber til den konkrete anvendelse, hvor forskellige krav til styrke, lyd og brand m.v. skal opfyldes. Læs mere om letbetonelementers anvendelse og egenskaber i hæfte 1, som du kan downloade her: Hæfte … Fortsat

OPDATERING AF HÆFTER OM LETBETON

Formålet med hæfterne er at udbygge den faglige viden om letbetonelementer og stille denne ekspertise til rådighed for såvel projekterende som udførende. De 6 hæfter omkring letbeton er opdateret og har følgende hovedemner: Hæfte 1: Præsentation, anvendelse og egenskaber Hæfte 2: Bæreevne og stabilitet Hæfte 3: Lydisolering Hæfte 8: Dimensionering Hæfte 9: Brandmodstandsevne Hæfte 11: … Fortsat

Sommerferie 2023

Så blev det tid til at nyde sommeren, slappe af og være sammen med familie og venner. Vi ses igen den 7. august.

ELEMENTET #18 2023

Læs om NH6 (Søkvarteret) med en ambitiøs CO2-grænseværdi på 6,55 CO2-eq/m2/år og et CC3-klassificeret byggeri i letbeton.

SIKKERHED ER EN DAGLIG PRIORITERING

I dag er det ”World Day for Safety and Health at Work”, og hos CRH Denmark ser vi tilbage på vores indsats på arbejdsmiljø- og sikkerhedsområdet i det forløbne år.