Der kan være mange årsager til, at der opstår revner i en bygning, f.eks. temperatur- og fugtbevægelser, rystelser fra trafik, svind i materialer og sætninger. Disse årsager er karakteriseret ved at forårsage små bevægelser i konstruktionen. Dette kan delvis forebygges, hvis der tages hensyn hertil ved bygningens konstruktion.

Læs mere om forebyggelse af revner og udbedring af disse i hæfte 11 om forebyggelse af revner i væg- og dækelementer i letbeton her:
Hæfte 11: Forebyggelse af revner