OPDATERET HÆFTE 3 OM LYDISOLERING

Find løsninger opstillet i overensstemmelse med bygningsreglementet inden for følgende områder: Boliger og lignende bygninger benyttet til overnatning Undervisningsbyggeri Daginstitutioner Rum med støjende aktivitet Kontorer, hospitaler, internt i boliger Download hæfte 3 om lydisolering i væg- og dækelementer i letbeton her: Hæfte 3: Lydisolering

Glædelig jul og godt nytår

Vi holder juleferie fra 23.12.23 til 01.01.24 (begge dage inklusiv). Tak for et godt byggeår til alle vores kunder og samarbejdspartnere.

ELEMENTET #19-2023

Læs om dag-til-dag levering af C20-elementer, genbrug af huldæk og mursten samt om materialeforbrug i byggeriet.

OPDATERET HÆFTE 11 OM FOREBYGGELSE AF REVNER

Der kan være mange årsager til, at der opstår revner i en bygning, f.eks. temperatur- og fugtbevægelser, rystelser fra trafik, svind i materialer og sætninger. Disse årsager er karakteriseret ved at forårsage små bevægelser i konstruktionen. Dette kan delvis forebygges, hvis der tages hensyn hertil ved bygningens konstruktion. Læs mere om forebyggelse af revner og … Fortsat

OPDATERET HÆFTE 9 OM BRANDMODSTANDSEVNE

Bliv klogere på beregningsmetoder for brandmodstandsevne for vægge og dæk i letbeton – og se resultaterne af brandforsøgene udført på Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut. Du finder også diverse beregningseksempler og diagrammer. Download hæfte 9 om brandmodstandsevne i væg- og dækelementer i letbeton her: Hæfte 9: Brandmodstandsevne