På baggrund af den stigende aktivitet i byggebranchen har CRH Concrete igangsat byggeriet af en ny og moderne produktionslinje. Kapacitetsudvidelsen skal også ses i lyset af, at det da krisen for alvor satte ind i 2009, har været nødvendigt at lukke en del kapacitet ned.


Ny produktionslinje til 150.000 m2 vægge

Som reaktion på den stigende byggeaktivitet og den deraf øgede efterspørgsel efter komplette betonelementløsninger, har CRH Concrete besluttet at etablere endnu en produktionslinje på fabrikken i Brørup.

Når byggeriet er fuldført vil produktionslinjen kunne producere 150.000 m2 betonelementer årligt. Den nye produktionslinje er særligt designet til store og meget tunge vægge, og den vil dermed i betydelig grad forøge kapaciteten til de mere og mere krævende projekter i fremtiden.

”De projekter, som vi modtager, bliver stadigt mere komplicerede og stiller dermed stadigt større krav til såvel vores projekteringsafdelinger som til vores produktionsapparat. Samtidig giver kapacitetsudvidelsen os muligheden for at producere vægelementer i den tunge ende af skalaen”, fortæller adm. direktør i CRH Concrete Claus Bering. Og fortsætter: ”Med den nye kapacitet er vi rustet til at tage godt imod disse byggeprojekter.”

Opførelsen er påbegyndt, og produktionen forventes i fuld drift i løbet af 1. kvartal 2017.