Download ny bilag til aftalevilkår – 1.1.6 Leveringsforhold – gældende fra juli 2013.