Boliger og lignende bygninger benyttet til overnatning

Luftlydisolation lodret: R´w ≥ 55 dB
Trinlydniveau: L´n,w ≤ 53 dB

Med svømmende trægulv
1. Trægulv på strøer på Knudsen Kombi-kiler ell. tilsv.
2. 220 mm EXPAN Lyddæk 2000

Med afretning og gulvbelægning
1. Trinlyddæmp. gulvbelægn. D Lw ≥ 18 dB
2. 40 mm betonafretning
3. 220 mm EXPAN Lyddæk 2000

Med flydemørtel og gulvbelægning
1. Trinlyddæmp. gulvbelægn. D Lw ≥ 20 dB
2. 10 mm flydemørtel
3. 220 mm EXPAN Lyddæk 2000

Med svømmende klinkegulv
Anvendelse: Entre, bryggers, køkken, fælles opholdsrum o.lign.
1. Klinker
2. 50 mm beton
3. 30 mm trykfast mineraluld
4. 200 mm EXPAN Lyddæk 2000

Flankerende konstruktioner:

  • Flankerende lejlighedsskel: 220 mm EXPAN Væg 10/2000 eller 240 mm EXPAN Væg 10/1850 eller 260 mm dobbeltvæg af 2 x 100 mm EXPAN Væg 10/1850
  • Flankerende bagvæg: 100 mm EXPAN Væg 10/1850
  • Flankerende skillevæg: 100 mm EXPAN Væg 6/1350

Eventuel anvendelse af polystyren i stedet for trykfast mineraluld kræver særskilt vurdering af etageadskillelsens lydisolation og trinlydniveau, bl.a. ud fra laboratoriemålinger af trinlyddæmpningen for den svømmende gulvkonstruktion efter DS EN/ISO 140-6.

Badeværelser, trapperum og fælles gange

Luftlydisolation lodret: R´w ≥ 55 dB
Trinlydniveau: L´n,w ≤ 58 dB

Med svømmende klinkegulv
1. Klinker
2. 50 mm beton
3. 2 x 4 mm uorganisk nålefilt
4. 200 mm  EXPAN Lyddæk 2000

Med svømmende klinkegulv
1. Klinker
2. 50 mm  beton
3. min. 30 mm trykfast mineraluld
4. 180 mm EXPAN Lyddæk 2000

Isoleringslagets tykkelse kan øges for at give plads til installationer. Et lag på 30 mm skal dog være gennemgående.

Flankerende konstruktioner:

  • Flankerende lejlighedsskel: 220 mm EXPAN Væg 10/2000 eller 240 mm EXPAN Væg 10/1850 eller 260 mm dobbeltvæg af 2 x 100 mm EXPAN Væg 10/1850
  • Flankerende bagvæg: 100 mm EXPAN Væg 10/1850
  • Flankerende skillevæg: 100 mm EXPAN Væg 6/1350

Eventuel anvendelse af polystyren i stedet for trykfast mineraluld kræver særskilt vurdering af etageadskillelsens lydisolation og trinlydniveau, bl.a. ud fra laboratoriemålinger af trinlyddæmpningen for den svømmende gulvkonstruktion efter DS EN/ISO 140-6.