I forbindelse med projektering af elementbyggeri er der af hensyn til kvalitet, sikkerhed og økonomi behov for en klar afgrænsning mellem den projektering, som bygherrens rådgiver udfører, og den projektering, som elementleverandøren udfører.

Afklaringen bør ske allerede på det tidspunkt, hvor der indgås en projekteringsaftale mellem bygherre og rådgiver.

Ved afgrænsning af projekteringsydelserne kan man med fordel benytte anvisningerne i bips A113 “Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton”, som er udarbejdet i samarbejde mellem repræsentanter for rådgivere, elementleverandører og montageentreprenører.

Download publikation

I bips A113 kan du læse mere om fordeling af projekteringsydelser.