Bemærk!
For at kunne anvende skemaerne må der ikke være huller i elementet.

Letbetonelementer med pap under elementet

Forudsætningerne fremgår af skemaerne.
Den anvendte friktionskoefficient forudsætter, at der anvendes pap af typen PF2000.

Letbetonelementer uden pap under elementet

Forudsætningerne fremgår af skemaerne.

Betonelementer

Forudsætningerne fremgår af skemaerne.