Vejledning om samling mellem væg og dæk indeholder følgende emner:

Kantstøbning

Kantstøbning
a. Understøbning
b. Landsgående armering
c. Udstøbning
d. Stritter

Anvendelse

Samling af vægge og dæk vha. kantstøbning er den traditionelle og mest anvendte samlingsmetode.

Udførelse

Vægge og dæk sammenkobles vha. strittere (a), langsgående armering (b) og U-bøjler (c) indstøbt i dækelementet. Som standard udføres strittere af en ribbet armeringsstål K8.

Bæreevne

Regningsmæssig forskydningsbæreevne * (kN/stk) – afkortede

BetontypeIndstøbte strittere af rundjern (R) eller af ribbet armeringsstål (K) i kant af væg, afkortede
Stritter: Type og diameter (mm)
R8/S275
K8
Forankringslængde (mm)
180
180
LAC 10
Belastning parallelt med væg
2.2
4,8
LAC 15
2.2
4,8
C 35
2.2
4,8
LAC 10
Belastning vinkelret på væg
1.4
2,1
LAC 15
2.1
3,2
C 35
2.2
4,8

Ved større forankringslængde end 180 mm kan opnås en større bæreevne på lang af væggen.

Dornsamling

Dornsamling
Dornsamling
a. Stringerbøjle
b. SE-bolt
c. Armeringsbøjle indstøbt i dæk
d. Dorn

Anvendelse

Dornsamlinger og kanstringere med SE-bolte finder anvendelse sammen med dækelementer af letbeton og kan med fordel anvendes i småhusbyggerier med små spændvidder og mange afstivende vægge.

Konstruktionen er enkel og udførelsesmæssigt tidsbesparende. Desuden undgår man de pladsproblemer, der kan være i forbindelse med udførelsen af en traditionel kantstøbning.

Udførelse

Som standard anvendes dorne (a) af 12 mm ribbet armeringsstål (K), som placeres pr. 600 mm langs dækskivens kanter. Ved endevederlag monteres hver anden dorn i fugen mellem dækelementerne. Dækelementerne sammenkobles vha. SE-bolte (b).

Bæreevne

Regningsmæssig forskydningsbæreevne *) (kN/stk)

Betontype
Dorne af ribbet armeringsstål (K) i kant af væg, sat i beton
Diameter af dorn (mm)
K12
LAC 10
Belastningsretning parallelt med væg
3.0
LAC 15
4.5
C 35
4.7
LAC 10
Belastningsretning vinkelret på væg
1.2
LAC 15
1.8
C 35
3.3

Gem

Gem

Gem