Vejledning om samlinger mellem vægelementer er opdelt på følgende emner:

SE-samlinger

SE-Samling
SE-samling, a. Indstøbt 10 mm bøjle, b. SE-bolt

Anvendelse

SE-samlinger er EXPANs standardsamling, der anvendes til elementer i såvel letbeton som beton. Samlingsmetoden anvendes

  • mellem bagmurselementer indbyrdes
  • mellem bagmurselementer og skillevægselementer
  • i og ved dobbelte lejlighedsskel
  • i lodrette og vandrette støbesamlinger
  • i vægge omkring vådrum

Udførelse

SE-samlingen udføres med elementlim og indstøbte 10 mm bøjler (a), der sammenspændes med SE-bolte (b). I vægge med normal etagehøjde indbygges som udgangspunkt 2 SE-samlinger. Ved placering af flere SE-samlinger bør den indbyrdes afstand være min. 600 mm ved fuld udnyttelse

Bæreevne

SE-samling:Regningsmæssigforskydningsbæreevne(kN/bolt)*
Letbeton styrkeklasse
Hjørne- og T-samling
Lige stød
LAC 6
2.7
3.3
LAC 10
3.0
3.6

Glatte støbesamlinger

Glat Stobesamling
Glat Støbesamling, a. indstøbt hårnålebøje (R6), b. låsejern (Y8), c. betonudstøbning

Anvendelse

Den glatte støbesamling anvendes som standard

  • ved samlinger i massive lejlighedsskel
  • hvor det vurderes, at andre samlingsmetoder ikke kan anvendes. Dette kan f. eks. være tilfældet ved samlinger ud for søjlearmeringer, hvor udsparinger for SE-samlinger ikke kan udføres.

Udførelse

Som standard placeres hårnålebøjlerne (a) pr. 900 mm. I et element med normal etagehøjde svarer det til 3 hårnålebøjler pr. samling. Hårnålebøjlen er som standard udført af 6 mm rundjern S235. Samlingen låses af et låsejern (b) af min. 8 mm kamstål. Fugen (c) udstøbes med min. C 25.

Bæreevne

Det skal bemærkes, at fuld bæreevne først opnås ved en vis deformation af fugen

Regningsmæssigforskydningsbæreevneforligesamlinger(kN/m)*
Bøjleafstand (mm)
900
600
300
LAC 10
3,3
4,9
9,8
LAC 15
4,9
7,4
14,8
C
21,2
25,8
39,8

Bemærk!
Hjørnesamlingers bæreevner vil være reduceret i forhold til overstående pga. lille kantafstand.

Standard fortandede støbesamlinger

Fortandet Stobesamling
Fortandet støbesamling, a. indstøbt hårnålebøjle (R6), b. låsejern (Y8), c. betonudstøbning

Anvendelse

Standard fortandede støbesamlinger anvendes i samlinger, hvor der skal overføres forskydningskræfter, som den glatte støbesamling ikke kan optage.

Udførelse

Som standard har samlingen en fortanding pr. 150 mm og en hårnåleafstand på 900 mm. Afhængig af belastningen kan hårnåleafstanden reduceres til 600 mm eller 300 mm. Hårnålebøjlen (a) er som standard udført af 6 mm rundjern S355. Samlingen låses af et låsejern (b) af min. 8 mm kamstål. Fugen (c) udstøbes med min. C 25.

Bæreevne

Regningsmæssigforskydningsbæreevneforligesamlinger(kN/m)*
Bøjleafstand (mm)
900
600
300
LAC 10
-
18,3
36,6
LAC 15
-
-
55,4
C 35
40,4
48,8
73,9

Bæreevnen af standardfortandingerne kan øges ved at medregne bidraget fra kantarmeringer over eller under støbesamlingen. Det skal sikres, at der er forbindelse mellem kantarmering og vægelementer. Forbindelsen kan etableres gennem friktion og/eller strittere.

Bemærk!
Hjørnesamlingers bæreevner vil være reduceret i forhold til overstående pga. lille kantafstand.

Hvor der er behov for en yderligere bæreevne, kan der – efter aftale – udformes specielle fortandinger, som kan overføre en større belastning.

Støbesamlinger med wirelåse

Stobesamling Wirelaase
Støbesamling med Wirelåse, a. Låsejern, b. Wirelås, c. Udstøbning

Anvendelse

Wirelåse anvendes i samlinger, hvor størrelse af kraftoverførsel eller praktiske forhold gør det hensigtsmæssigt. I letbetonelementer kan wirelåsen placeres i elementkant. I betonelementer kan den placeres både i kant og i elementflade.

Udførelse

Wirelåse (b) monteres med en indbyrdes afstand på 900 (standard), 600 eller 300 mm. Samlingen låses af et låsejern (a) af min. 12 mm kamstål. Fugen (c) udstøbes med min. C 25.

Bæreevne

Regningsmæssigforskydningsbæreevneforligesamlinger(kN/m)*
Afstand hårnålebøjler
900
600
300
Letbetonelement LAC 10
5
8
15
Betonelement C35
12,8
24,7
42,5

Henvisning

Skruesamlinger

Skruesamling
Skruesamling, a. betonskrue, b. limfuge

Anvendelse

Samlingen benyttes i skillevægge, hvor der ikke er behov for at overføre væsentlige kræfter.

Udførelse

Elementerne sammenlimes (b) under montagen med cementbaseret lim og sikres med 3 skruer (a).

Bæreevne

Hent BIH hæfte 2 her >>

Gem