Hvor det er nødvendigt at medregne en forankringskraft for at sikre stabiliteten af en afstivende skive, kan egenvægten af de tilstødende bygningsdele medregnes i det omfang, vægsamlingerne er i stand til at overføre kræfterne. Hvor dette ikke kan sikre fornøden stabilitet eller robusthed, vil det være nødvendigt at lave en lodret sammenkobling mellem væg og fundament og mellem vægge indbyrdes. Dette kan gøres ved hjælp af:

Fælles for alle 3 samlingsmetoder er, at de stiller store krav til en nøjagtig udførelse.

Stigbøjler

Anvendelse

Stigbøjler anvendes til at sikre stabiliserende vægge mod væltning. Endvidere kan den bruges til at sikre bygningens robusthed. Sammenlignet med anvendelsen af korrugerede rør er stigbøjlesamlingen mindre pladskrævende og er derfor velegnet i tynde elementer og i elementer med meget armering.

Udførelse

Stigbøjlen består af en bundplade (a), som er forankret i betonelementet med 2 påsvejste rundjernsankre (b). Bundpladen er forsynet med et langhul (c) til den gevindstang (d), der er fastgjort i den underliggende konstruktion. Hvis der er flere elementer over hinanden anvendes gennemgående stigbøjler. Til småhusbyggeri har EXPAN en stigbøjle baseret på SE-samlingen.

Stigbøjle

Samling med stigbøjle
a. Stigbøjle
b. Udsparing
c. Spændeplade
d. Understøbning
e. Bundplade i stigbøjle
f. Armering

SE-stigbøjle

Samling med SE-stigbøjle
a. SE-stigbøjle
b. Armeringsnet
c. Udsparing
d. SE-bolt
e. Øjebolt
f. Understøbning
g. Indlimet M12 gevindstang


Bæreevne

Stigbøjle type
Regningsmæssig
trækbæreevne * (kN)
Normal
Karakteristisk
trækbæreevne (kN)
Ulykke
90
46
56
130
83
100
SE
10
12

Armering indstøbt i korrugerede rør

Armering indstøbt i korrugerede rør
a. Korrugeret rør
b. Understøbning
c. Korrugeret rør
d. Armeringsjern
e. Udstøbning


Anvendelse

Armering indstøbt i korrugerede rør anvendes til at sikre stabiliserende vægge mod væltning. Endvidere kan korrugerede rør bruges til at sikre bygningens robusthed. Ved anvendelse af korrugerede rør er det muligt at opnå højere bæreevner end ved anvendelse af stigbøjlesamlinger.

Indstøbning af korrugerede rør er pladskrævende og skal koordineres med øvrig armering og indstøbningsdele. Desuden skal man være opmærksom på, at anvendelse af korrugerede rør i vendeelementer kan besværliggøre indbygning af indstøbningsdele til løft.

Udførelse

Det korrugerede rør (a) indstøbes i vægelementerne, således at det i forbindelse med montagen er muligt at lave en armerings-forbindelse (b) mellem vægge eller mellem væg og fundament.

Bæreevne

Kamstål, fy = 500 MPa
Dimension
mm
Regningsmæssig
trækbæreevne * (kN)
Norma
Karakteristisk
trækbæreevne (kN)
Ulykke
10
32
39
12
46
56
14
63
76
16
83
100
20
130
157

Armering indstøbt i samlinger mellem vægelementer

Armering indstøbt i samlingen
a. Hårnålebøjle
b. Låsejern
c. Udstøbning

Anvendelse

Hvor elementerne forbindes med støbesamlinger, kan de lodrette låsejern benyttes som forankring efter de samme principper som ved korrugerede rør.

Udførelse

Dimensionen af udstøbningsfugen (a) og hårnålebøjlerne (b) skal tilpasses låsejernets (c) dimension. Det skal være praktisk muligt at støde armeringsjernene og udstøbe fugen. I EXPAN’s standardstøbesamlinger bør der ikke anvendes større låsejern end 12 mm.

Forankringslængder

Kamstål
fy = 500 MPa
mm
1 x forank-
ringslængde
mm
1,5 x forank-
ringslængde
mm
10
440
660
12
530
800
14
620
930
16
710
1070
20
880
1320

Bæreevne

Kamstål, fy = 500 MPa
Dimension
mm
Regningsmæssig
trækbæreevne * (kN)
Normal
Karakteristisk
trækbæreevne (kN)
Ulykke
10
32
39
12
46
56
14
63
76
16
83
100
20
130
157