Vandrette reaktioner kan overføres ved friktion og kohæsion i vederlagsfugerne, hvis der er tilstrækkelig med lodret last til rådighed – ellers anvendes der vandret forankring.

Friktionsfuger under vægge af letbeton

Fugens regningsmæssige forskydningsbæreevne bestemmes af:

Hd = u x Vd + c x Ac

hvor

  • Vd = regningsmæssig lodret last på fugen
  • u = regningsmæssig friktionskoefficient
  • Ac = det trykkede areal
  • c = regningsmæssig kohæsionsspænding.

Regningsmæssig friktionskoefficient

Fugetype
Friktionskoefficient
Kohæsion N/mm²
Urevnet mørtel eller limfuge
0.29
0.07
Revnet plastfolie eller murpap
0.29
0.00

Friktionsfuger under vægge af beton

Fugens regningsmæssige forskydningsstyrke for mørtel eller limfuge bestemmes uden kohæsionsbidrag og med friktionskoefficient for glat støbeskel u = 0,5 efter DS/EN 1992. På plastfolie eller murpap beregnes som for letbeton.