Vejledningen er opdelt i følgende emner:

Geometriske forhold

Efter DS/EN 1520 må forholdet mellem væghøjde og vægtykkelse højst være 38 for lodret bærende uarmerede vægge.

Excentricitet

Ved bæreevnebestemmelse skal der tages hensyn til excentricitet som følge af geometriske forhold og af den resulterende lasts angrebspunkt på væggen.

Excentricitetsberegning

Resulterende excentricitet foroven i væggen:

e0 = (e1 x N1÷e2 x N2+e3 x N3) / (N1+N2+N3) +e4

Resulterende excentricitet i væggens øverste tredjedelspunkt:

et = 2/3 x e0+e5+e6

 

Dobbelt etagekryds
Enkelt etagekryds
Tagrem

Hvor:
e1 og e2 = ugunstigste kombination af dækvederlag og reaktioner (N1>N2)
e3 = vandret forskydning + placeringstolerance (0 mm)
e4 = excentricitet fra indspændinger (0 mm)
e5 = afvigelse fra plan form (5 mm)
e6 = excentricitet fra tværpåvirkning (M/N)

Dimensionering af vægge

Lodret bæreevne

Bæreevne af uarmerede vægge bestemmes for lodret last som søjlebæreevne på baggrund af den trykkede del af tværsnittet.

SøjleberegningRegningsmæssig søjlebæreevne Rsd bestemmes af:

Rsd = ts x ks x fcd x b

Hvor
ts = trykket tværsnit = td – 2 x et
ks = søjlefaktor = 1 / ( 1+12 x fcd / E / Pi x (Ls / ts)²)
fcd = regningsmæssig trykstyrke
b = tværsnittets effektive længde

Og hvor:
td = regningsmæssig søjletykkelse
et = resulterende excentricitet
Ls = søjlelængde (væghøjde)

Bøjning med normalkraft

Ved dimensionering af uarmerede vægge i lastkombinationer med lodret last og vandret vindlast kan bøjningstrækstyrken for letbetonen tages i regning.

Tværsnittet spændingsbestemmes efter:

trykspænding = k x Md / W + Nd / A < fcd
trækspænding = k x Md / W – Nd / A < ftd

Hvor:
Nd = regningsmæssig normallast
Md = regningsmæssigt moment = Nd x et
A = regningsmæssigt tværsnit = td x b
W = modstandsmomentet = 1/6 x b x td²
k = momentforøgelsesfaktor = Ncr / (Ncr – Nd)
fcd = regningsmæssig trykspænding
ftd = regningsmæssig bøjningstrækspænding

Og hvor igen:
et = resulterende excentricitet bestemt som ovenfor angivet
td = regningsmæssig vægtykkelse
b = tværsnittets effektive længde
Ncr = kritisk normallast bestemt som Rsd med e sat lig ecr
ecr = kritisk excentricitet = max af 5 mm og Ls / 500
Ls = søjlelængde (væghøjde)

Vandret last

Vægge uden lodret last, udfyldningsvægge, kan dimensioneres efter principperne i DS/INF 168:2008 afsnit 4, der svarer til brudlinieteorien.

Dimensionering af overliggere og bjælker

Overliggere og bjælker

I bjælkeelementer udstøbt i letbeton ind-bygges en trillingarmering, en svejst stige-armering. Bæreevnen eftervises i henhold til DS/EN 1520. De kan udføres som indbyggede bjælker, udstøbt samtidig med det øvrige element, eller som løse bjælker, der indbygges i elementsættet under montage på byggepladsen.

Bjælke i letbeton med trillingarmering (TA)
Bjælke i letbeton med trillingarmering (TA)

 


Vederlagsbæreevne

Det skal sikres, at lasten kan overføres til vederlaget, uden der opstår brud som følge af koncentreret last og/eller spaltekræfter. Letbetonens træk- og forskydningsstyrke kan ved undersøgelsen sættes til halvdelen af bøjningstrækstyrken. Koncentrerede belastninger kan fordeles over et større areal ved indbygning af lejeplader af stål.

Afskalningsbrud

Bæreevnen kontrolleres ved bestemmelse af forskydningsspændingen:

Tau = 2/5 x Qd / (d x t) < 1/2 x  ftd

hvor ftd er den regningsmæssige bøjningstrækspænding.

Afskalningsbrud
Afskalningsbrud

Partielle forstærkninger

EXPAN Vægge i uarmeret letbeton kan partielt udstøbes i armeret beton, hvilket typisk anvendes i søjler og bjælker. Partiel udstøbning muliggør optagelse af lokalt koncentrerede belastninger uden at overdimensionere væggen i øvrigt. EXPAN Vægge kan tillige udføres med indstøbte søjler og bjælker af stål, som altid omstøbes med beton.

Yderligere vejledning

Dimensionering af letbetonvægge kan foretages ved anvendelse af beregningsanvisninger fra Letbetonelementgruppen – BIHs hæfte 2.

Download BIH hæfte 2 om bæreevne og stabilitet her >>

Gem