For uarmerede vægge fastsættes den effektive højde ud fra DS/EN 1992 afs. 12.6.5.1, idet understøtningsforholdene tages i betragtning.

For armerede vægge vil maksimal søjlelængde være styret af 2. ordens effekt ved dimensioneringen.

Excentriciteter

Ved fastlæggelse af excentriciteter skal der tages hensyn til udførelsestolerancer og lasternes angrebspunkter. Her kan principperne beskrevet under EXPAN Letbetonvægge anvendes.

Se afsnittet Excentricitetsberegning under bæreevne for vægge af letbeton.

Dimensionering af vægge, søjler og bjælker

Dimensionering af vægge, bjælker og søjler af beton kan foretages ved anvendelse af beregningsprogrammer fra Betonelement-Foreningen, der findes på http://www.bef.dk.