Denne vejledning om statik henvender sig primært til rådgivende ingeniører og andre fagfolk med indsigt i bygningsstatik. Det er en forudsætning, at brugeren har kendskab til de gældende normer for bygningskonstruktioner og kan vurdere de fremkomne resultater. Vejledningen vil endvidere kunne anvendes af studerende på ingeniøruddannelserne.

Vejledningen orienterer om de grundlæggende, statiske forudsætninger for at udføre et råhus med EXPAN Produkter. Detailberegningen af de enkelte elementer er normalt en ydelse, som udføres af EXPAN.

Vejledningen omkring statik for de enkelte EXPAN Produkter har således ikke til formål at sætte en rådgiver i stand til at udføre en detailstatik for elementer, men skal sikre, at der så tidligt som muligt i et byggeprojekt vælges korrekte elementdimensioner – f.eks. elementtykkelse og bjælkehøjde.

Normgrundlag

EXPAN Vægge, Facader og Dæk dimensioneres i henhold til gældende normer og produktstandarder.