EXPAN Vægge ved givne lydkrav

Løsningerne i det følgende er opstillet ud fra lydkravene i bygningsreglementet BR 10 samt projekteringsværdier i SBI-anvisning 216.

I boligbyggerier er forudsat gulvarealer i opholdsrum på 10 – 40 m² og rumhøjder på 2,4 – 3,0 m. Elementsamlingerne forudsættes stive, det vil sige, at samlinger mellem vægelementer udføres som støbesamlinger med bøjler og låsejern eller som limsamlinger med mekanisk fastgørelse.

Samlinger mellem væg- og dækelementer udføres som lejefuger med fuldt vederlag på væggen eller som kombination af vederlag og kantstøbning.

Der er i det følgende givet eksempler for:

Boliger og lignende bygninger benyttet til overnatning

Luftlydisolation vandret: R´w ≥ 55 dB

200 mm enkeltvæg
1. 200 mm EXPAN Betonvæg

220 mm enkeltvæg
1. 220 mm EXPAN Væg 10/2000

240 mm enkeltvæg
1. 240 mm EXPAN Væg 10/1850

260 mm dobbeltvæg
1. 100 mm EXPAN Væg 10/1850
2. 50 mm mineraluld.

Flankerende konstruktioner i rækkehuse:

For en enkeltvæg kan følgende konstruktioner benyttes:

 • Flankerende bagvæg: 100 mm EXPAN Væg 10/1850
 • Flankerende skillevæg: 100 mm EXPAN Væg 6/1350
 • Flankerende etageadskillelse: 180 mm EXPAN Lyddæk 1750 med gulve udført som strøgulv eller svømmende gulv

For en dobbeltvæg skal bagvæggen som min. være 100 mm EXPAN Væg 10/1850 såfremt facaden opføres med gennegående formur.

Flankerende konstruktioner i etagehuse:

For en enkeltvæg eller en dobbeltvæg kan følgende konstruktioner benyttes:

 • Flankerende bagvæg: 100 mm EXPAN Væg 10/1850
 • Flankerende skillevæg: 100 mm EXPAN Væg 6/1350
 • Flankerende etageadskillelse: 220 mm EXPAN lyddæk 2000 med gulve udført som strøgulv eller svømmende gulv

Undervisningsbygninger:
Undervisningslokaler excl. rum til sang, musik og sløjd

Luftlydisolation vandret: R´w ≥ 48 dB

150 mm enkeltvæg
1. 150 mm EXPAN Væg 10/1850

Flankerende konstruktioner:

 • Flankerende bagvæg: 100 mm EXPAN Væg 10/1850
 • Flankerende skillevæg: 100 mm EXPAN Væg 6/1350
 • Flankerende etageadskillelse: 180 mm EXPAN Lyddæk 1750

Undervisningsbygninger:
Undervisningslokaler med støjende aktiviteter og sløjd

Luftlydisolation vandret: R´w ≥ 60 dB

220 mm enkeltvæg med forsatsvæg
1. 220 mm EXPAN Væg 10/2000 eller 240 mm EXPAN Væg 10/1850
2. 50 mm mineraluld
3. Stålskelet friholdt af væg (ca. 20 mm luft)
4. 2 x 13 mm gipsplader

310 mm dobbeltvæg
1. 100 mm EXPAN Væg 10/1850
2. 100 mm mineraluld

Flankerende konstruktioner:

for en enkeltvæg med forsatsvæg kan følgende konstruktioner benyttes:

 • Flankerende bagvæg: 150 mm EXPAN Væg 10/1850
 • Flankerende skillevæg: 150 mm EXPAN Væg 10/1850
 • Flankerende etageadskillelse: 220 mm EXPAN Lyddæk 2000 med svømmende trægulv eller svømmende betongulv

I facader opført som hulmur skal formuren altid afbrydes af en elastisk fuge.

Undervisningsbygninger:
Undervisningslokaler til sang og musik

Luftlydisolation vandret: R´w ≥ 65 dB

220 mm enkeltvæg med forsatsvæg
1. 220 mm EXPAN Væg 10/2000 eller 240 mm EXPAN Væg 10/1850
2. 100 mm mineraluld
3. Stålskelet friholdt af væg (ca. 20 mm luft)
4. 2 x 13 mm gipsplader

Flankerende konstruktioner:

 • Flankerende bagvæg: 150 mm EXPAN Væg 10/1850 med forsatsvæg
 • Flankerende skillevæg: 150 mm EXPAN Væg 10/1850 med forsatsvæg
 • Flankerende etageadskillelse: 220 mm EXPAN Lyddæk 2000 med svømmende trægulv eller svømmende betongulv og lydisolerende loft.

Loft og fortsatsvægge udføres efter “rum i rummet” princippet med specielle svingningsdæmpende loft- og vægbeslag. Detaljer kræver særlig projektering.

Daginstitutioner:
Opholdsrum for stille og/eller støjende aktiviteter

Luftlydisolation vandret: R´w ≥ 48 dB

150 mm enkeltvæg
1. 150 mm EXPAN Væg 10/1850

Flankerende konstruktioner:

 • Flankerende bagvæg: 100 mm EXPAN Væg 10/1850
 • Flankerende skillevæg: 100 mm EXPAN Væg 6/1350
 • Flankerende etageadskillelse: 180 mm EXPAN Lyddæk 1750

Daginstitutioner:
Opholdsrum excl. rum for stille og/eller støjende aktiviteter

Luftlydisolation vandret: R´w ≥ 40 dB

100 mm enkeltvæg
1. 100 mm EXPAN Væg 6/1350

Flankerende konstruktioner:

 • Flankerende bagvæg: 100 mm EXPAN Væg 6/1350
 • Flankerende skillevæg: 100 mm EXPAN Væg 6/1350
 • Flankerende etageadskillelse: 180 mm EXPAN Lyddæk 1750

Kontorbygninger:
Mellem møderum og andre rum

Luftlydisolation vandret: R´w ≥ 48 dB

150 mm enkeltvæg
1. 150 mm EXPAN Væg 10/1850

Flankerende konstruktioner:

 • Flankerende bagvæg: 100 mm EXPAN Væg 10/1550
 • Flankerende skillevæg: 100 mm EXPAN Væg 6/1350
 • Flankerende etageadskillelse: 180 mm EXPAN Lyddæk 1750

Kontorbygninger:
Mellem kontorer

Luftlydisolation vandret: R´w ≥ 40 dB

100 mm enkeltvæg
1. 100 mm EXPAN Væg 6/1350

Flankerende konstruktioner:

 • Flankerende bagvæg: 100 mm EXPAN Væg 6/1350
 • Flankerende skillevæg: 100 mm EXPAN Væg 6/1350
 • Flankerende etageadskillelse: 180 mm EXPAN Lyddæk 1750

Hospitaler, lægehuse og klinikker:
Mellem sengestuer

Luftlydisolation vandret: R´w ≥ 48 dB

150 mm enkeltvæg
1. 150 mm EXPAN Væg 10/1850

Flankerende konstruktioner:

 • Flankerende bagvæg: 100 mm EXPAN Væg 10/1850
 • Flankerende skillevæg: 100 mm EXPAN Væg 6/1350
 • Flankerende etageadskillelse: 180 mm EXPAN Lyddæk 1750

Hospitaler, lægehuse og klinikker:
Mellem undersøgelsesrum, behandlingsrum mv.

Luftlydisolation vandret: R´w ≥ 44 dB

100 mm enkeltvæg
1. 100 mm EXPAN Væg 10/1850

Flankerende konstruktioner:

 • Flankerende bagvæg: 100 mm EXPAN Væg 10/1850
 • Flankerende skillevæg: 100 mm EXPAN Væg 6/1350
 • Flankerende etageadskillelse: 180 mm EXPAN Lyddæk 1750