EXPAN Sandwichelementer / Kælderelementer ved givne lydkrav

EXPAN Sandwichelementer / Kælderelementer optræder i lydteknisk henseende primært som flankerende bygningsdel.

For EXPAN Vægge, anvendt som boligadskillende indervægge, og for EXPAN Lyddæk, anvendt som etageadskillelse, stilles der krav til flankerende bagvægge. Bagpladen i EXPAN Sandwichelementer / Kælderelementer skal dimensioneres, så disse krav til flankerende bagvæg opfyldes.

Se typiske løsninger med