Undervisningslokaler excl. rum til sang, musik og sløjd

Luftlydisolation lodret: R´w ≥ 51 dB
Trinlydniveau: L´n,w ≤ 58 dB

Med svømmende trægulv
1. Trægulv på strøer på Knudsen kombi-kiler el.lign.
2. 180 mm EXPAN Lyddæk 1750

Med afretning og gulvbelægning
1. Trinlyddæmp. gulvbelægn. D Lw ≥ 17 dB
2. 40 mm betonafretning
3. 180 mm EXPAN Lyddæk

Med svømmende betongulv
1. Gulvbelægning
2. 50 mm beton
3. 30 mm trykfast mineraluld
4. 180 mm EXPAN Lyddæk 1750

Med svømmende betongulv
1. Gulvbelægning
2. 50 mm beton
3. 2 x 4 mm uorganisk nålefilt
4. 180 mm EXPAN Lyddæk 1750

Flankerende konstruktioner:

 • Flankerende lejlighedsskel: 150 mm EXPAN Væg 10/1850
 • Flankerende bagvæg: 100 mm EXPAN Væg 10/1850
 • Flankerende skillevæg: 100 mm EXPAN Væg 6/1350

Eventuel anvendelse af polystyren i stedet for trykfast mineraluld kræver særskilt vurdering af etageadskillelsens lydisolation og trinlydniveau, bl.a. ud fra laboratoriemålinger af trinlyddæmpningen for den svømmende gulvkonstruktion efter DS EN/ISO 140-6.

Undervisningslokaler til sløjd

Luftlydisolation lodret: R´w ≥ 60 dB
Trinlydniveau: L´n,w ≤ 53 dB

Med svømmende trægulv og indlæg af mineraluld
1. Trægulv på strøer opklodset med blødt mellemlag af f.eks. sylomer
2. 50 mm mineraluld
3. 220 mm EXPAN Lyddæk 2000

Flankerende konstruktioner:

 • Flankerende lejlighedsskel: 220 mm EXPAN Væg 10/2000 eller 240 mm EXPAN Væg 10/1850
 • Flankerende bagvæg: 200 mm EXPAN Væg 10/1850
 • Flankerende skillevæg: 200 mm EXPAN Væg 6/1350

Undervisningslokaler til sang og musik

Luftlydisolation lodret: R´w ≥ 65 dB
Trinlydniveau: L´n,w ≤ 53 dB

Med svømmende trægulv og lydisolerende loft
1. Trægulv på strøer på Knudsen kombi-kiler el. tilsv.
2. 220 mm EXPAN Lyddæk 2000

Elastisk ophængt loft
3. Vikas loftophæng el. tilsv.
4. 100 mm mineraluld (ca. 20 mm luft mellem isolering og dækelement)

5. 2 x 13 mm gipsplade

Flankerende konstruktioner:

 • Flankerende lejlighedsskel: 220 mm EXPAN Væg 10/2000 eller 240 mm EXPAN Væg 10/1850 med forsatsvæg
 • Flankerende bagvæg: 150 mm EXPAN Væg 10/1850 med forsatsvæg
 • Flankerende skillevæg: 150 mm EXPAN Væg 10/1850 med forsatsvæg

Loft og forsatsvægge udføres efter “rum i rummet” princippet med specielle svingningsdæmpende loft- og vægbeslag. Detaljer kræver særlig projektering.

Undervisningslokaler til støjende aktiviteter

Luftlydisolation lodret: R´w ≥ 60 dB
Trinlydniveau: L´n,w ≤ 48 dB

Med svømmende trægulv og underloft
1. Trægulv på strøer på Knudsen Kombi-kiler el. tilsv.
2. 220 mm EXPAN Lyddæk 2000

Elastisk ophængt underloft
3. Danogips lydbøjle
4. 50 mm mineraluld (ca. 20 mm luft mellem isolering og dækelement)

5. 2 x 13 mm gipsplader

Med svømmende klinkegulv
1. Klinker
2. 50 mm beton
3. 2 x 25 mm trykfast mineraluld
4. 220 mm EXPAN Lyddæk 2000

Overgulvet skal udføres sådan, at der opnås en trinlyddæmpende på D Lw ≥ 25 dB

Flankerende konstruktioner:

 • Flankerende lejlighedsskel: 220 mm EXPAN Væg 10/2000 eller 240 mm EXPAN Væg 10/1850
 • Flankerende bagvæg: 200 mm EXPAN Væg 10/1850
 • Flankerende skillevæg: 200 mm EXPAN Væg 6/1350