Mellem sengestuer

Luftlydisolation lodret: R´w ≥ 48 dB
Trinlydniveau: L´n,w ≤ 58 dB

Med svømmende trægulv
1. Trægulv på strøer på Knudsen kombi-kiler el. tilsv.
2. 180 mm EXPAN Lyddæk 1750

Med afretning og gulvbelægning
1. Trinlyddæmp. gulvbelægn. D Lw ≥ 17 dB
2. 40 mm betonafretning
3. 180 mm Lyddæk 1750

Med svømmende betongulv
1. Gulvbelægning
2. 50 mm beton
3. 30 mm trykfast mineraluld
4. 180 mm EXPAN Lyddæk 1750

Med svømmende betongulv
1. Gulvbelægning
2. 50 mm beton
3. 2 x 4 mm uorganisk nålefilt
4. 180 mm EXPAN Lyddæk 1750

Flankerende konstruktioner:

  • Flankerende lejlighedsskel: 150 mm EXPAN Væg 10/1850
  • Flankerende bagvæg: 100 mm EXPAN Væg 10/1850
  • Flankerende skillevæg: 100 mm EXPAN Væg 6/1350

Eventuel anvendelse af polystyren i stedet for trykfast mineraluld kræver særskilt vurdering af etageadskillelsens lydisolation og trinlydniveau, bl.a. ud fra laboratoriemålinger af trinlyddæmpningen for den svømmende gulvkonstruktion efter DS EN/ISO 140-6.

Mellem undersøgelsesrum, behandlingsrum mv.

Luftlydisolation lodret: R´w ≥ 44 dB
Trinlydniveau: L´n,w ≤ 58 dB

Med svømmende trægulv
1. Trægulv på strøer på Knudsen kombi-kiler el. tilsv.
2. 180 mm EXPAN Lyddæk 1750

Med afretning og gulvbelægning
1. Trinlyddæmp. gulvbelægn. D Lw ≥ 17 dB
2. 40 mm betonafretning
3. 180 mm Lyddæk 1750

Med svømmende betongulv
1. Gulvbelægning
2. 50 mm beton
3. 30 mm trykfast mineraluld
4. 180 mm EXPAN Lyddæk 1750

Med svømmende betongulv
1. Gulvbelægning
2. 50 mm beton
3. 2 x 4 mm uorganisk nålefilt
4. 180 mm EXPAN Lyddæk 1750

Flankerende konstruktioner:

  • Flankerende lejlighedsskel: 150 mm EXPAN Væg 10/1850
  • Flankerende bagvæg: 100 mm EXPAN Væg 10/1850
  • Flankerende skillevæg: 100 mm EXPAN Væg 6/1350

Eventuel anvendelse af polystyren i stedet for trykfast mineraluld kræver særskilt vurdering af etageadskillelsens lydisolation og trinlydniveau, bl.a. ud fra laboratoriemålinger af trinlyddæmpningen for den svømmende gulvkonstruktion efter DS EN/ISO 140-6.