EXPAN Lyddæk ved givne lydkrav

Løsningerne i det følgende er opstillet ud fra lydkravene i bygningsreglementet BR 10 samt projekteringsværdier i SBI-anvisning 216.

I boligbyggerier er forudsat gulvarealer i opholdsrum på 10 – 40 m² og rumhøjder på 2,4 – 3,0 m. Elementsamlingerne forudsættes stive, dvs. at samlinger mellem vægelementer udføres som støbesamlinger med bøjler og låsejern eller som limsamlinger med mekanisk fastgørelse.

Samlinger mellem væg- og dækelementer udføres som lejefuger med fuldt vederlag på væggen eller som kombination af vederlag og kantstøbning.