Vejledningen beskriver, hvordan byggeri med EXPAN Elementer kan projekteres, således at bygningsreglementets (BR 10) krav til lydisolation og støjniveau kan forventes at være opfyldt.

I vejledningen er EXPAN Elementer af letbeton i et vist omfang kombineret med andre konstruktioner (forskellige former for overgulve, lette loftkonstruktioner, facader mv.).

Byggeri med andre materialekonstruktioner eller lydkrav end de viste kan projekteres med udgangspunkt i beregningsstandarden DS/EN 12354 og med assistance fra bygningsakustiske specialister.

I bygninger med strengere lydkrav end anført i bygningsreglementerne (dvs. luftlydisolation R’w 3 60 dB og/eller trinlydniveau L’n,w ≤ 48 dB) skal detaljerne ofte udformes efter specielle retningslinjer, som ikke er beskrevet i denne vejledning.