VVS-udsparinger i vægge

VVS-udsparinger i vægge udføres i henhold til EXPAN Standard samt projektoplysninger i form af oversigtsplaner samt oplysninger om armaturplacering og rørføring. Projektoplysningerne skal foreligge, inden elementprojekteringen påbegyndes.

EXPAN Standard

Hos EXPAN udføres VVS-udsparinger i følgende standarder:

 • Udsparingstyper: Der anvendes 5 udsparingstyper jf. nedenstående tegning.
 • Udsparinger udføres svagt koniske af hensyn til afformning.
 • Udsparinger målsættes fra underkant af element til overkant af udsparing og udføres i 2 højdevarianter, afhængig af gulvopbygning:
  – Lav gulvopbygning: Klinker eller parketgulv direkte på terrændæk.
  – Høj gulvopbygning: Strøgulv eller klinkegulv på afretningslag.

Download stregtegningen på de 5 udsparingstyper her >>

VVS-udsparinger

De 5 udsparingstyper anvendes efter følgende nøgle:

Anvendelse
Udsparing type nr.
1
2
3
4
5
Håndvask uden afløb i væg, tomrør op
x
Håndvask uden afløb i væg, tomrør ned
x
Håndvask med afløb i væg, tomrør ned
x
Bruser, badekar i væg, tomrør ned
x
Køkkenvask, tomrør ned
x
Toilet, tomrør ned
x
Vaskemaskine uden afløb i væg, tomrør ned
x
Vaskemaskine med afløb i væg, tomrør ned
x
Radiator, tomrør ned
x

Højde fra underkant element til overkant udsparing

Installation
Lav gulvopbygning
Høj gulvopbygning
Hånd- og køkkenvask
650 mm
750 mm
Bruser
1100 mm
1200 mm
Toilet
250 mm
350 mm

Nøjagtig udsparingshøjde over færdigt gulv kan beregnes af:

 • Udsparingshøjde i element + understopningsfuge – gulvopbygning

Understopningsfugen ligger typisk i intervallet 10 – 40 mm-

Afvigelser fra EXPAN Standard skal aftales særskilt inden projekteringsstart.

Projektoplysninger

Oversigtsplan med angivelse af

 • Hvilke installationer, der er indstøbt og hvilke, der er synlige.
 • Typebetegnelser på armatur.
 • Vandrette mål angivet til midten af armatur.
 • Markering og mål for udsparing til rørgennemføring i element.

Gem

Gem

Gem