Ventilationsudsparinger i vægge udføres i henhold til EXPAN Standard samt projektoplysninger i form af oversigtsplaner samt oplysninger om udsparingsplacering og rørdimension. Projektoplysningerne skal foreligge, inden elementprojekteringen påbegyndes.

EXPAN Standard

Hos EXPAN udføres ventilationsudsparingerne i følgende standarder:

  • Ventilationsudsparinger er baseret på standardmål for PVC-rør.
  • Udsparingerne vælges, så disse har et overmål i intervallet 25 – 55 mm.

Ventilationsudsparinger

Ventilationsrør (Ø mm)
Udsparing (Ø mm)
Overmål
63
90
27
80
125
45
100
125
25
112
160
48
125
160
35
140
180
40
150
200
50
160
200
40
180
225
45
220
250
50
224
280
56
250
280
30
280
315
35
300
355
55
315
355
40
355
400
45
400
450
50
450
500
50
500
550
50
560
600
40

Afvigelser fra EXPAN Standard skal aftales særskilt inden projekteringsstart.

Projektoplysninger

Oversigtsplan med angivelse af

  • Dimension på ventilationsrør
  • Vandrette og lodrette mål angivet til midten af ventilationsudsparing