Indvendige dørudsparinger i vægge udføres i henhold til EXPAN Standard samt projektoplysninger i form af oversigtsplaner. Projektoplysningerne skal foreligge, inden elementprojekteringen påbegyndes.

EXPAN Standard

Hos EXPAN udføres indvendige dørudsparinger i følgende standarder.

  • Der anvendes breddemodulerne 8M, 9M og 19M
  • Bredde af udsparing fastlægges jf. nedenstående skema

Indvendige dørudsparinger

Modul
Karmbredde (mm)
Udsparingsbredde (mm)
8M
780 - 799
810
9M
880 - 899
910
10M
980 - 999
1010

Afvigelser fra EXPAN Standard skal aftales særskilt inden projekteringsstart.

Projektoplysninger

Oversigtsplan med afgivelse af:

  • Vandrette mål for dørplacering
  • Lodret mål fra elementunderkant / overkant færdigt gulv til overkant af dørudsparing