El-indstøbninger i vægge

El-indstøbninger udføres i henhold til EXPAN Standard samt projektoplysninger i form af oversigtsplaner samt oplysninger om dåsetype, rørføringer og udsparinger. Projektoplysningerne skal foreligge, inden elementprojekteringen påbegyndes.

EXPAN Standard

Hos EXPAN udføres el-indstøbninger efter følgende standarder:

 • Dåsetyper: Der anvendes indstøbningsdåser af typerne FUGA og OPUS fra LK.
 • Rørdimension: Ved OPUS og FUGA anvendes 16 mm rør. Ved flerpolede dåser anvendes 20 mm rør.
 • Antal rør: Der anvendes 2 rør i alle rørføringer.
 • Branchevejledning: El-indstøbninger i elementer af beton og letklinkerbeton.
 • Lodret placering af dåser udføres i henhold til nedenstående skema.

Højder fra færdigt gulv til overkant af el-dåse

RumInstallation
Højde (mm)
BadeværelseLampeudtag
2100
Stik ved spejl
1100
Stik ved spabad
1100
KøkkenKomfur
500
Emhætte
1800
Køleskab
500
Indbygningsovn
1100
Mikrobølgeovn
1600
Stik ved bordplade
1100
Udtag under overskab
1380
Opvaskemaskine
500
BryggersVaskemaskine
500
Tørretumbler
500
Øvrige rumAntennestik
350
Telefon
350
El ved døre
1100
Stik ved gulv
350
Lampeudtag, afstand fra loft
100
Standardafstande i mm til dåsens centerlinie
Alle rumEl ved dør, afstand til udsparing
100

Afvigelser fra EXPAN Standard skal aftales særskilt inden projekteringsstart.

Projektoplysninger

Oversigtsplan

Oversigtsplan med angivelse af:

 • Hvilke installationer, der er indstøbt, og hvilke, der er synlige eller ført i kanaler
 • Typebetegnelser på indstøbninger
 • Vandrette mål angivet til midte af dåse. I bad og køkken, hvor el-installationerne skal tilpasses øvrige installationer, inventar og beklædning, er en detaljeret målsætning nødvendig. I opholdsrum afstande i forhold til dørfalse og hjørner
 • Markering af el-kanaler og mål for udsparing til rørgennemføring i element
 • Kabelbakker. Mål på udsparing. Vandret og lodret mål for placering

Dåsetype, rørføring og udsparinger

Detaljerede oplysninger om de enkelte indstøbninger f.eks. i form af typeopstalter, som angiver:

 • Dåsetype: LK FUGA, LK OPUS eller øvrigt
 • Modulstørrelser og sammenbygningsanvisning for LK FUGA og LK OPUS f.eks. ved at benytte kombinationsbetegnelserne for dåserne
 • Rørføring. Føres rør op eller ned – eller både op og ned?
 • Om el-rørerne skal afsluttes med eller uden udsparing ved element-top
 • Mål til overkant af udsparing for rør og overkant af muffer, hvis rørene ikke skal gå til elementoverkant (eks. ved lejlighedsskel, høje gavle og varierende lofthøjde)
 • Udsparinger: Geometri og placering for f.eks. gruppetavler med tilhørende oplysninger om rørføringer

Download information

Du læse mere om el-indstøbninger i følgende publikationer: