EXPAN har udarbejdet en generel entreprisebeskrivelse for levering og montage af væg- og dækelementer i letbeton og vægelementer i beton.

Beskrivelsen er opdelt i 4 hovedafsnit:

  • Omfang og grundlag
  • Vægelementer
  • Dækelementer
  • Tilknyttede arbejder

Entreprisebeskrivelsen kan således tjene som et enkelt og ensartet planlægningsgrundlag, der giver en nemmere byggesagsstyring og ensartet kvalitet i leverancerne til gavn for projekterende, der arbejder med EXPAN Element-råhuse.

Download entreprisebeskrivelse

Entreprisebeskrivelsen kan frit downloades som word-fil og tilpasses et konkret byggeprojekt. Klik her for at hente skabelon til EXPANs entreprisebeskrivelse>>