Ved beregning af U-værdier anvendes middeldensiteten til at bestemme væggens varmeledningtal, l-værdien. Tabelværdierne er fastlagt som angivet i DS 418 – Regler for beregning af bygningers varmetab samt DS / EN1520, tabel 12 og 13. Ved udregning efter DS/EN 1520 er anvendt l 10 designværdi (50%), og der er forudsat 23°C/50% RH.

Betontype
LAC 6/1350
LAC 10/1850
LAC 15/1850
LAC 10/2000
C 35
l d (W/mK)
0.49
0.88
0.88
1.04
2.00

Behovet for lave U-værdier  i en ydervægskonstruktion vil blive større i takt med, at de skærpede energiramme krav indføres. Fra gennemregning af en række projekter er det vores erfaring, at nedenstående U-værdier er et godt udgangspunkt for projekteringen. Ved mere detaljeret fastlæggelse af bygningens konstruktioner og tekniske installationer vil man ofte kunne reducere ydervægstykkelsen – se eksemplet EXPAN Energy.

BR 08
BR 10
2015
2020
0.18
0,15
0,12
0,1

U-værdi for ydervægge med skalmur
Ydervægskonstruktioner med EXPAN Væg som bagmur, mineraluldsisolering og skalmur opnår U-værdier som vist i skemaet.
Binderkorrektion er indregnet; udmuringer ved vinduer og døre er ikke indregnet.

U-værdier for ydervægskonstruktion med skalmur, W/m²K

Vægtykkelse
(mm)
Skalmur (mm)
ld = 0,70 W/mK
Isolering (mm)
ld = 0,037
W/mK
Bagmur (mm)
Betontype i bagmur
ld = 0,88
W/mK
U-værdi
W/m²K
400
108
175
100
LAC 10/1850
0.20
410
108
190
100
LAC 10/1850
0.19
450
108
225
100
LAC 10/1850
0.16
470
108
250
100
LAC 10/1850
0.14
520
108
300
100
LAC 10/1850
0.12
570
108
350
100
LAC 10/1850
0.11
620
108
400
100
LAC 10/1850
0.09

U-værdier for ydervægskonstruktion med træbeklædning, W/m²K
Ydervægskonstruktioner med EXPAN Væg som bagmur, mineraluldsisolering og træbeklædning på skellet opnår U-værdier som vist i skemaet.
Der er regnet med 7 % træ i isoleringslaget.

U-værdier for ydervægskonstruktion med træbeklædning, W/m²K

Vægtykkelse
(mm)
Træbeklædning
(mm)
Isolering/træ (mm)
ld = 0,044
W/mK
Bagmur (mm)
Betontype i bagmur
ld = 0,88
W/mK
U-værdi
W/m²K
290
40
150
100
LAC 10/1850
0.24
340
40
200
100
LAC 10/1850
0.18
390
40
250
100
LAC 10/1850
0.15
440
40
300
100
LAC 10/1850
0.13
490
40
350
100
LAC 10/1850
0.11
540
40
400
100
LAC 10/1850
0.110

EXPAN Falselementer

Ved energirammeberegning af falsløsning skal varmetabet gennem falsens areal samt linietabet for falsens længde medregnes; der kan dog ses bort fra linietabet, hvis det er 0,01 W/mK lavere.

I nedenstående beregning er anført beregnede typiske U-værdier samt linietab fra DS 418:2002, tabel 6.12.1a

U-værdier og linietab for falselementer i ydervægskonstruktion med skalmur, W/m²K

Vægtykkelse
(mm)
Skalmur (mm)
ld = 0,037
W/mK
Kuldebro-
isolering (mm)
ld = 0,037
W/mK
Fals (mm)
ld =0,28
W/mK
Bagmur (mm)
Betontype i bagmur
ld = 0,88
W/mK
U-værdi
W/m²K
Linietab W/mK
450
108
30
200
100
LAC 10/1850
0.52
0.03
450
108
40
200
100
LAC 10/1850
0.45
0.02
450
108
50
175
100
LAC 10/1850
0.42
0.01