Isoleringsevne – EXPAN Sandwichelementer / Kælderelementer

Isoleringsevnen for sandwichfacader bestemmes ud fra kendskabet til elementets opbygning, idet reduceret isolering ved ribber, forstærkning og false har indflydelse på elementets samlede U-værdi.

Program til beregning af isoleringsevnen kan downloades fra Betonelement-Foreningen på http://www.bef.dk.

Under EXPAN Sandwichelementer-Kælderelemeneter / Produktdata har vi som vejledning indsat beregnede U-værdier for elementer uden ribbe, forstærkning og false.