Isoleringsevne – EXPAN Lyddæk

EXPAN Lyddæk anvendes som etageadskillelser og tagdæk. For opvarmede bygninger stiller bygningsreglementerne krav om isoleringsevne for:

  • Etageadskillelser mod uopvarmede rum eller rum opvarmet til en temperatur, der er mere end 8°C lavere end temperaturen i det aktuelle rum
  • Etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum
  • Etageadskillelser under gulve med gulvvarme mod rum, der er opvarmede
  • Tagkonstruktioner

EXPAN Lyddæk kan leveres med påstøbt mineraluldsisolering på undersiden. Den samlede tykkelse af isolering og element er begrænset til 300 mm.

Nødvendige isoleringstykkelser

Nedenstående tabel kan bruges ved en overslagsberegning af nødvendige isoleringstykkelser for konstruktioner med EXPAN Lyddæk.

Varmeledningsevnen for letbeton, densitet 1750 kg/m³, er sat til l=0,77 W/mK. Der er regnet med mineraluldsisolering i klasse 37, l = 0,037 W/mK. Der er ligeledes forudsat indvendig og udvendig overgangsisolans på hhv. 0,13 og 0,04 m²K/W.

Placering af en eventuel dampspærre samt opdeling af isoleringen over og under dækkene må fastlægges individuelt for de enkelte konstruktioner.

Isoleringstykkelse, mm
75
100
125
150
175
200
225
250
U-værdi v. 180 mm lyddæk
0.57
0.41
0.32
0.26
0.22
0.20
0.17
0.15
0.14