Et brancheprojekt om energieffektive boliger

Dansk Beton´s Letbetonelementgruppe BIH har i et projektsamarbejde med deltagelse af arkitektfirmaet C. F. Møller, ingeniørfirmaet Hundsbæk & Henriksen samt Statens Byggeforskningsinstitut vist, hvordan der kan bygges energieffektive boliger med anvendelse af elementer af letbeton til vægge, etageadskillelser og tagdæk.

I projektet er der anvendt to hustyper – et etplans parcelhus på 195 m² samt et etageboligbyggeri i 5 etager med 12 lejligheder. Begge hustyper er gennemarbejdet energiteknisk med henblik på at finde velegnede løsninger, der opfylder fire energiklasser:

  • de daværende krav i Bygningsreglement 2008
  • lavenergiklasse 2
  • lavenergiklasse 1
  • lavenergiklasse 0

Vejledning til download

Nedenfor kan du downloade information og vejledning om energieffektive boliger med elementer af letbeton

1. Energieffektive boliger

Letbetonelementgruppen BIH hæfte 10 giver et generelt indblik i, hvordan energieffektive boliger kan bygges med anvendelse af elementer af letbeton til vægge, etageadskillelser og tagdæk.

Download vejledningen her >>

2. Visualisering

Interaktiv visualiseringsmodel af projektets parcelhus. Her kan man på skærmen gå rundt i huset og ved hjælp af infospots se, hvordan konstruktions- og installationsdetaljer er løst.

Man kan også tage på en guidet tur rundt i huset.
Besøg det energieffektive parcelhus på http://www.danskbeton.dk/letbeton/index.htm.