Brandteknisk vurdering for EXPAN Sandwichelementer / Kælderelementer udføres som for EXPAN Vægge.

Læs om Brand – EXPAN Vægge…